ŽELEZNICE Srbije: Kontejnerski terminal u Makišu spreman za rad

Kontejnerski terminal Železničkog integralnog transporta Beograd (ŽIT) je operativan i u punom kapacitetu spreman da počne ponovo sa radom. U toku su intenzivne aktivnosti menadžmenta u pregovorima sa velikim klijentima i komitentima koji su u prethodnom periodu sarađivali sa ŽIT-om, da svoje kontejnerske vozove sa robom vrate na terminal u Makišu, objavile su Železnice Srbije na svom sajtu. 

Kako je navedeno, „uz pomoć i podršku Vlade Republike Srbije i Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture napravljen je plan i za oporavak privrednog društva Železnički integralni transport Beograd, koje je jedino društvo u državnom vlasništvu čija je delatnost prevoz i pretovar kontejnera“.

– Prvi deo donacije u iznosu od 38 miliona dinara iskorišćen je za hitnu deblokadu računa, i plaćanje poreza i doprinosa radnicima kojima je zdravstveno osiguranje isteklo 30. juna, kao i za isplatu zarada za maj. Revitalizovana je manipulativna ploča i servisirana pretovarna mehanizacija. Isplaćeni su zaostali troškovi prevoza za sve radnike, isplaćene izvršne sudske takse, obnovljene sve polise osiguranja i obezbeđena carinska garancija neophodna za rad terminala. Isplaćen je deo dugovanja prema dobavljačima – rekla je za „Prugu“ Aleksandra Radić, direktorka ŽIT-a.

Ona je stakla da je preduzeće, u ovom momentu s pretovarnom i transportnom mehanizacijom koju poseduje, sa privremenim terminalom koji se prostire na površini od oko 1,5 ha i na oko 1 ha manipulativne površine i carinskog skladišta u mogućnosti da komitentima ponudi istovar/utovar kontejnera sa/na voz, pretovar i prevoz kontejnera i drugih tereta, kao i uslužno skladištenje praznih i punih kontejnera.

Prevoz robe železnicom danas je jedan od najekonomičnijih vidova transporta, a procenjuje se da će se do 2050. godine oko 75 odsto ukupne količine robe prevoziti vozovima. Železnica omogućava siguran transport velikih i teških tereta, na dugim relacijama, a ekološki je najčistiji vid prevoza zbog smanjenja emisije ugljen-dioksida. Poslednjih nekoliko godina ogromne investicije ulažu se u železnicu, kako u infrastrukturu, tako i u vozna sredstva, podseća se u objavi Železnice Srbije.

Foto: zeleznicesrbije.com