SMANJENJE TROŠKOVA U LOGISTICI: Administracija i ljudski resursi

Logistika je područje sa najvećim potencijalom za stvaranje ušteda i unapređenje poslovanja svake kompanije, bez obzira na njenu delatnost, veličinu i tržišnu poziciju. Ukoliko bi kompanije smanjile logističke gubitke i troškove ostvarile bi značajne uštede, ali i unapredile konkurentnost svojih proizvoda i usluga na tržištu. Uzroci i mesta nastanka troškova i gubitaka nalaze se u različitim logističkim procesima i delovima lanca snabdevanja. Tako na primer, logistički gubici mogu biti vezani za transport, zaliheskladištenje, pakovanje, vreme, administraciju i znanje. Autor teksta prof. dr Milorad Kilibarda, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, će čitaocima PlutonLogistics-a detaljno predstaviti u kojim segmentima logistike postoji prostor za uštede.

ADMINISTRACIJA I LJUDSKI RESURSI

Logistika je u velikoj meri radno intezivna delatnost, gde su ljudski resursi i intelektualni kapital ključni za obavljanje većine logističkih zadataka. Obrazovana, visko stručna i profesionalna radna snaga ima uzuzetno veliki uticaj na efikasnost i ekonomičnost poslovanja. Međutim, radna snaga generiše i značajne troškove i gubitke, posebno u logističkim sistemima koji su loše organizovani, neuređeni i bez jasno definisanih postupaka i procedura rada. Loša organizacija i nekonzistentne aktivnosti i akcije stvaraju dodatnu administraciju. Na logističku administraciju otpada od 5 do 7 % ukupnih logističkih troškova. Kada su u pitanju troškovi administracije i radne snage u logistici, uštede je moguće postići kroz nekoliko pravaca.

Prvi pravac je obrazovanje, kroz različite oblike formalnog i neformalnog sticanja znanja. Znanje nije ni malo manje važno od bilo kog drugog vidljivog resursa. Gubici se stvaraju ako kadrovski resursi nisu stručni i obrazovani, ako zbog toga pojedine aktivnosti traju znatno duže ili nezadovoljavaju očekivanja korisnika. Gubici se stvaraju i kada se dupliraju napori zaposlenih u različitim delovima kompanije. Potrebno je da kompanije zapošljavaju stručne i obrazovane kadrove, ali i da sprovode različite oblike inovacije znanja. Neophodno je kroz stalo pronalaženje novih sazanja efikasno odgovoriti na postojeće stanje, promene i izazove koji se postavljaju pred kompanije. Potrebno je deliti informacije, znanje i vizije, kako u kompaniji, tako i u čitavom lancu snabdevanja.

Drugi pravac je izgradnja dobre organizacije, sa menadžmentom koji ima jasnu viziju, lidersku opredeljenost i posvećenost ciljevima kompanije. U kompanijama u kojima postoji dobra organizacija, podela posla, disciplina i odgovornost manja je potreba za administracijom, pošto su u takvim sredinama postavljena jasna očekivanja koja poštuju svi članovi tima. Motivisanost i dobra informisanost zaposlenih, ključne su pretpostavke za efikasno i racionalno poslovanje.

Treći pravac je optimizacija logističkih procesa i aktivnosti, kroz primenu različitih modela i metoda vezanih za raspoređivanje i upravljanje ljudskim resursima, uz odgovarajući sistem praćenja postignitih rezultata i  pravednog načina nagrađivanja, u skladu sa rezultatima.

Četvrti pravac je primena novih tehnologija i rešenja na području skladištenja, pretovara i transporta, a posebno iz oblasti računarske tehnike, softvrskih rešenja, informacionih i komunikacionih tehnologija. Primenom novih rešenja značajno se mogu smanjiti troškovi radne snage, ali i verovatnoća pojave grešeke i rizika koji iz toga proizilazi. Mnoge kompanije su uspele da postignu uštede koje u velikoj meri prevazilaze troškove uvođenja novih tehnologija i rešenja. Potrebno prepoznati ove prednosti i nedostatke, te rešenja naći u skladu sa tim.

Podeli na društvenim mrežama:

Slične teme...

Kako obezbediti kadrove u logistici? Već duže vreme smo svedoci da potrebe za kadrovima i stručnjacima iz oblasti lanaca snabdevanja, logistike, špedicije i transporta, stalno rastu. Isto...
LOGIC 2019 – Četvrta međunarodna konferencij... Četvrta međunarodna logistička konferencija LOGIC 2019 biće održana od 23.  do 25. maja 2019. godine na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu...
Za izgradnju intermodalnog terminala u Batajnici z... Dvanaest firmi iz zemlje i inostranstva zainteresovano je da učestvuje na tenderu za izgradnju Intermodalnog terminala u Batajnici. Pre3dstavnici f...
Efikasna logistika, značajne uštede za privredu &#... Logistička konferencija pod nazivom Efikasnost i uštede u transportu održana je 22. juna 2018. godine u Banjaluci. Konferenciju je organizovala visoko...
LOGŠPED 2018: Detalji logističke konferencije u Ba... Banjaluka College 22. juna orgаnizuje IV Međunarodnu logističku konferenciju „Efikasnost i uštede u transportu„. Na ovom stručnom forumu se svake godi...
Otvoren „Lidl“ logistički centar u Nov... "Lidl" logistički centar je zvanično otvoren. Prostire se na 45.000 m2 i ima 30.000 paletnih mesta. Jedan je od najvećih logističkih centara u ovom de...
Nakon nedostatka vozača sada i nedostatak skladišn... Oni koji traže skladišni prostor sve češće se žale na nedostatak površina. Pri tom je prema podacima Saveznog zavoda za statistiku Nemačke broj izgrađ...
Nikola Jevtić, direktor kompanije „Alti Logi... Biti uspešan u logistici, znači da je u poslu podjednako zastupljena i ekonomska dimenzija i dimenzija etičnosti. Pravednost i fer postupanje, prema p...