DRUMSKI TRANSPORT: Prvi put u 6 godina cene na upit niže od ugovorenih

Usled i dalje turbulentnog perioda za privredu evropskih zemalja i u sektoru transporta dešavaju se neoubičajene situacije. Tako je, prema IRU izveštaju, prvi put u poslednjih 6 godina stopa cena transporta na upit (spot tržište), niža od ugovorene.  Detaljnije,  indeks ugovorenih stopa pao je za 0,2 poena na kvartalnom nivou, iako na godišnjem nivou i dalje beleži porast za 2,8 poena. U međuvremenu, indeks „spot“ stopa (cene na upit) je pao za 3,5 poena na kvartalnom nivou i za 7,5 poena na godišnjem nivou, pokazuje IRU indeks drumskog transporta za Evropu.

Podaci o stopama za drugi kvartal 2023. ukazuju na to da je kratkoročna potražnja za drumskim transportom opala zbog visokih potrošačkih cena i zamrznutih plata koje smanjuju potražnju za distribucijom robe širom Evrope. To dovodi do daljeg pada vozarina na „spot“ tržištu.

Tržište ugovorenih transporta zabeležilo je mnogo manji pad stope zbog povećanih troškova u odnosu na 2022.

To je omogućilo da po prvi put za šest godina „spot“ stope padnu ispod ugovorenih.

Referentni „spot“ indeks evropskog drumskog transporta u drugom kvartalu 2023. iznosio je 126,3, što je 3,5 poena manje u odnosu na prvi kvartal 2023. i za 7,5 poena manje na godišnjem nivou.

Referentni indeks evropskih ugovorenih drumskih transporta za drugi kvartal 2023. bio je 126,9 – 0,2 poena manjiu odnosu na prvi kvartal 2023, ali 2,8 poena viši nego u drugom kvartalu 2022. U drugom kvartalu 2023. prvi put je zabeleženo da je indeks ugovorne stope viši od indeksa „spot“ stope u šest godina koliko se ovi podaci beleže.

Očekuje se da će vozarine ostati niže u 2023. godini, ali visoki troškovi i dalje održavaju relativno visoku osnovu.

Do juna, evropski indeks  cena energije smanjen je za 18,4 poena kada se uporedi sa njihovom najvišom cenom zabeleženom u oktobru 2022, smanjujući industrijske troškove širom kontinenta. Rezultat toga je nešto pozitivniji stav u odnosu na situaciju od pre godinu dana, što bi moglo da podstakne kompanije da obezbede veći kapacitet kada su u pitanju godišnji ugovori koje treba obnoviti.

Publikacija koju izrađuju IRU, Transport Intelligence i Upply analizira kretanja cena i tržišne prilike na kvartalnoj osnovi, kako bi informisala donosioce odluka u špediterskim i prevozničkim kompanijama.

PROČITAJTE ANALIZU ZA Q1 u 2023

Cene drumskog prevoza nastavljaju pad – Analitičari prognoziraju dalje snižavanje tokom 2023.