Kamioni na specijalnom zadatku: transport teškog tereta od Luke Pančevo do Beograda (FOTO)

Mreža Project Cargo Network, koja okuplja više od 260 kompanija širom sveta koja se bave transportom vangabaritnih i teških tereta, objavila je vest o izazovnom projektu realizovanom u Srbiji. Reč je o transportu industrijske opreme (bubnja i peći), koji je kompanija R&B Global Projects organizovala početkom jula, u saradnji sa lokalnim partnerima.

Nakon što je njihov klijent prebacio teret iz Holandije do Pančeva, R&B Global Projects je dobio zadatak da organizuje pretovar u rečnoj luci i transport do krajnjeg odredišta na periferiju Beograda.Teret se sastojao od bubnja na sedlima (nosačima) 1.865*446*466 cm/43.000 kg i peći 1.004*337*327cm/30.000 kg.

Dave Roosen, direktor R&B, kaže da je gust raspored u Luci Pančevo bio važan faktor koji je trebalo prevazići, kako bi se uspešno organizovao ovaj transport.

– Gužva je rezultirala čekanjem teglenice, dva kamiona i dizalica, jer se u luci u poslednjem trenutku obavljala isporuka čeličnih kalemova i železničkih vagona i terminal je bio pun. Naš istovar je čekao dva dana, što nas je uvelo u vikend – pojašnjava Roosen.

R&B i lokalni partner su uskočili i kontaktirali lučke vlasti, kako bi se dogovorili da se vagoni brzo istovare i da mogu nastaviti sa brzim istovarom tereta odmah nakon vikenda, kako bi se izbegla dalja odlaganja. Kada je barža istovarena, sa samo malim zakašnjenjem, bili su spremni za drumski transport.

– Bilo je puno „prepreka na putu“ koje je zbog ovog transporta trebalo ukloniti – električnih vodova, telefonskih kablova, mreže za vozove… Trebalo je kontakirati nekoliko kompanija i dogovoriti da „uklanjanje“ bude sinhronizovano sa tačnim vremenom prolaska kamiona – navodi Roosen.

Teret je uspešno stigao na odredište, a klijent je bio veoma zadovoljan, zbog čega je zatražio da R&B u septembru ponovo organizuje istu isporuku.

Foto: facebook.com/rbglobalprojects