I Luka Pančevo u igri za lokaciju nove beogradske luke

Ideja da se nova beogradska luka gradi u Beljaricama ili Crvenki, kako je bilo predloga u prethodne dve godine, odbačena je posle reakcija društava za zaštitu prirode pa se sada razmatraju dva mesta gde bi ovo značajno saobraćajno čvorište moglo da nikne. Jedna lokacija je 12 kilometara uzvodno od Pupinovog mosta, a druga Luka Pančevo. Trenutno je u toku izrada prethodne studije opravdanosti sa generalnim projektom za izgradnju. Tek kad ona bude završena znaće se tačno mesto gde će biti nova luka, piše Politika.

– Prihvatili smo argumentaciju koju su određena udruženja, ali i zajednica ljudi i organizacija koje se bave zaštitom životne sredine izneli u odnosu na lokaciju Beljarica i Crvenka, zbog čega se odustalo od razmatranja ove lokacije. Umesto ove, razmatrana je lokacija koja je pomerena 12 kilometra uzvodno od Pupinovog mosta. Na taj način bi se izašlo iz obuhvata planirane zone zaštite forlanda leve obale Dunava i izbegao svaki negativni uticaj na prirodu. Do danas je usaglašen najveći deo dokumentacije koja čini prethodnu studiju opravdanosti – kažu u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

U ovom trenutku se kao opcija pojavljuje i Luka Pančevo. Ekonomski, finansijski, tehnički i ekološki parametri pokazali su izvodljivost i opravdanost realizacije projekta na obe lokacije te će se u narednom periodu izvršiti konačno opredeljivanje za jedno od ova dva mesta – navode u MGSI.

Cilj izgradnja nove luke u Beogradu je da Republika Srbija dobije najveće saobraćajno čvorište u regionu Zapadnog Balkana, koje će omogućiti povezivanje drumskog (E-70, E-75, regionalni put Beograd–Vršac i Beograd–Zrenjanin), železničkog (pruga Budimpešta – Beograd – Solun) i vodnog transporta. Realizacijom ovog projekta ostvariće se odredbe definisane u Uredbi Evropske unije po kojima je luka Beograd određena kao deo Osnovne mreže rečnih luka ove zajednice.

– Projekat revitalizacije železničkog Koridora 10 u Srbiji, sa njegovim trasama, kao i izgradnja železničke veze između nove luke Beograd sa prugom Beograd–Pančevo, omogućiće povezanost ove luke sa nekim od najznačajnijih transevropskih koridora, kao što su Koridor Orijent/istok–Mediteran, Mediteranski koridor, Baltičko-jadranski koridor i Koridor Rajna–Dunav. Luka se projektuje tako da obuhvati kontejnerski, naftni i RO-RO terminal (terminal za kamione, prikolice i automobile) i terminal za rasute i generalne (vangabaritne) terete, te omogući pretovar više od tri miliona tona raznih vrsta roba – objašnjavaju u ministarstvu.

U MGSI da će se po usvajanju prethodne studije opravdanosti sa generalnim projektom nastaviti sa izradom studije opravdanosti sa idejnim projektom i projektom za građevinsku dozvolu, koja će uključiti i obaveznu izradu studije o proceni uticaja na životnu sredinu.

Posle apela ekologa odustalo se od Beljarica

Oaza Beljarica nalazi se dvadesetak kilometara od centra grada, u blizini Kovilova. U njoj živi 166 vrsta ptica, među kojima su i orao belorepan i crna roda, ali i vidre, divlje svinje, šakali, jazavci, zečevi, a tu rastu šume vrbe i topole. Ova zona pripada takozvanoj kaseti Pančevačkog rita koja od plavljenja prvo štiti naselja Borču, Ovču, Krnjaču, brojne industrijske i privredne objekte i oko 34.000 hektara zemljišta, ali i deo Zemuna, Novog Beograda i niže delove grada čak uz obalu Save. Zbog svega ovoga na ideju da se u ovom prirodnom blagu gradi nova luka Beograd reagovala su društva za zaštitu životne sredine. Među njima posebno Liga za ornitološku akciju. Posle 11.000 prikupljenih elektronskih potpisa i većeg broja različitih inicijativa i apela drugih ekoloških društava Ministarstvo građevinarstva odustalo je od ove lokacije.

Izvor: politika.rs

Pridružite se

Saznajte prvi najvažnije vesti, budite informisani. Pridružite se našoj Viber zajednici i prijavite za newsletter.