Nova TIR ruta štedi 2/3 vremena u odnosu na transport preko Sueca

Prva intermodalna TIR operacija od Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) do Turske, preko Irana, završena je uspešno sredinom oktobra. Kamion iz Emirata je bez većih poteškoća stigao u mediteransku luku Iskendarun.

Polazna tačka kamiona bio je Ras Al Khaimah, odakle se kopnom odvezao do luke Khalid u Sharjahu, a zatim je transportovan RO-RO trajektom do luke Shaheed Bahonar u Bandar Abasu, u Iranu. Dalje je nastavio ka Turskoj, prešao granicu Bazargan Gurbulak i stigao u Iskendarun za manje od nedelju dana. Interesantno je da su sve procedure neophodne za prelazak carinske granice, uključujući i onu između dva Emirata, završene jednim TIR karnetom.

Izvor: iru.org

U poređenju sa tradicionalnom brodskom rutom preko Sueckog kanala (21 dan), nova intermodalna ruta (6-8 dana) štedi oko dve trećine vremena.

Ova TIR ruta deo je serije novih otvaranja intermodalnih trgovinskih koridora tokom 2021, koji su dosada uštedeli znatno vreme izvoznicima.

Tu pripada ruta iz Pakistana u Tursku preko Irana (80% kraće vreme) i iz Rusije do UAE, preko Azerbejdžana i Irana, za koju se procenjuje da je smanjenje vremena transporta minimum 50% (12 – 15 dana kopnom u poređenju sa 21 dan morem), a smanjenje troškova za 15% u poređenju sa tradicionalnim rutama.

Izvor: IRU