Nove obaveze po pitanju EU licence za prevoz od danas na snazi – Kako se izmene odnose na srpske firme?

Nova pravila o obavezi posedovanja EU licence za prevoz tereta za motorna vozila ili kombinacije (sastavljene od vučnog vozila i prikolice) sa dozvoljenom ukupnom težinom preko 2,5 tone, koja su izazvala veliki broj nedoumica i glavoblja za prevoznike, od danas (21. maja 2022. godine) su zvanično na snazi.

Ova novina, koju je evropskom transportnom sektoru doneo Paket za mobilnost, podrazumeva da mali transporti i kurirske službe mogu da prelaze granice unutar Unije isključivo uz posedovanje odgovarajuće licence EU, koja je dosada bila potrebna isključivo za vozila preko 3,5t.

Bez obzira na činjenicu da na transportna preduzeća registrovana u Srbiji, kako su za portal PlutonLogistics ranije pojasnili u nadležnom Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, ove izmene nemaju nikakav uticaj“, značajan broj domaćih prevoznika i dalje je u nedoumici da li mogu biti u problemu, da li ih policija može kazniti, šta da rade ako im traže licence i na šta da se pozovu itd. O tome svedoči i veliki broj čitalaca koji se našoj redakciji javljaju sa ovim pitanjima, tražeći razjašnjenja i informacije.

Takođe, ono što ih brine je i šta će se dalje dešavati i da li ćemo u određenom trenutku i mi kao treća zemlja biti uslovljeni da se uskladimo sa propisima Evropske unije.

I iz Poslovnog udruženja Međunarodni transport (Pumedtrans) još jednom ističu da se nove obaveze ne odnose na prevoznike iz Srbije, ali i da je – kao i uvek kada dolazi do nekih većih izmena u međunarodnom transportu – moguće očekivati problem na terenu u prvo vreme.

Kako pojašnjava generalni sekretar Pumedtrans-a Aleksandar Spasić, prema važećim zakonskim propisima u oblasti drumskog transporta u našoj zemlji, izdavanje licence za prevoze do 3,5 tona nije ni moguće, budući da naša regulativa nije usklađena sa evropskom.

– U ovom trenutku, naši prevoznici, kao i oni iz Makedonije, Turske i ostalih “trećih zemalja”, apsolutno nisu u obavezi da poseduju licence u pomenutom slučaju. Ipak, sve što je novo može da donese probleme, jer se postavlja pitanje da li su svi kontrolni organi dobro upoznati sa propisima, da li su uopšte informisani, da li postoji dobra namera… – kaže Spasić za PlutonLogistics dodajući da su “imali nekih prijavljenih slučajeva i dosada”.

– Na primer, da li svi poljski policajci znaju kakve su obaveze za srpske firme? Mala je verovatnoća.

Članovi Pumedtrans-a koji imaju problem na terenu mogu da se jave Udruženju, a savet za sve firme je svakako da se mogu obratiti Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije, dodaje.

Naš sagovornik ističe i da je bez sumnje očekivano da će naša zemlja u nekom trenutku uskladiti zakonsku regulativu EU propisima i po ovom pitanju, bilo da će nam – poput kodova – to biti nametnuto kao obavezno, bilo da će nadležni samoinicijativno usvojiti takve izmene.

Iz MGSI su, podsetimo, početkom aprila naveli da će „budućim izmenama nacionalnog zakonodavstva Republike Srbije, koji uređuje pristup profesiji drumskog prevoznika, u skladu sa zahtevima za zatvaranje Klastera 4, odnosno pripadajućeg Poglavlja 14 koje se odnosi na transport, sigurno doći do prilagođavanja propisa Republike Srbije propisima EU u ovoj oblasti“.

Podsećamo da odgovor Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastukure koji smo dobili početkom aprila, možete pogledati OVDE. 

To, ukratko, znači da ćemo u budućnosti i mi i te kako morati da brinemo sve one brige koje trenutno prevoznici u nekim drugim zemljama brinu – troškovi, kadrovi itd.

Udruženje ČESMAD ​​Slovačka objavilo je nedavno da je od početka godine do maja zabeležilo značajno povećano interesovanje preduzetnika koji koriste kombi vozila do 3,5 tone za prevoz robe za obuku stručne osposobljenosti i obuku u oblasti socijalnog zakonodavstva u drumskom saobraćaju. Oni upozoravaju da u slučaju nepoštovanja propisa preduzećima prete visoke kazne, što, imajući i vidu niske marže kod ovih vrsta prevoza, može da znači i gašenje firme. Zbog toga je jasno zbog čega su prevoznici morali da se dobro pripreme.

Takva praksa, pre ili kasnije, čeka i nas.

Kakve su obaveze transportnih firmi registrovanih u EU?

Od 21. maja mali transporteri i kurirske službe smeju da prelaze granice unutar Evropske unije isključivo uz posedovanje odgovarajuće licence EU. Vrsta motornog vozila (putnički automobil ili teretno vozilo) je pritom nebitna – računa se samo ukupna dozvoljena težina vozila koje se koristi, uključujući sve prikolice. (za transportna preduzeća koja robu voze samo unutar granica svoje zemlje NE MENJA se ništa).

Licencu izdaje nadležni lokalni saobraćajni organ, najpre na period od deset godina.

Za podnošenje zahteva za licencu EU za prevoz tereta moraju se obezbediti dokazi o ispunjavanju sledećih kriterijuma – uslova za otpočinjanje obavljanja delatnosti:

• Filijala (sa poslovnim prostorijama)
• Stručne kvalifikacije (Transportna preduzeća su dužna da obezbede da najmanje jedno zaposleno lice u preduzeću ima stručne kvalifikacije za upravljanje preduzećem za obavljanje komercijalnog drumskog transporta).
• Finansijska sposobnost (Licencu EU za prevoz tereta mogu da dobiju samo likvidna transportna preduzeća, koja mogu da dokažu da raspolažu određenom količinom kapitala. Osnov za procenu je broj raspoloživih vozila).
• Lična pouzdanost.