EU menja pravila – Zbog manipulacije tahografa prevoznik može ostati bez dobrog ugleda

Evropska komisija objavila je početkom maja dva pravilnika za sprovođenje ažuriranih EU pravila o transportu. Oni uvode značajne promene u klasifikaciji rizika prevoznika, kao i nove ozbiljne prekršaje koji mogu dovesti do gubitka dobre reputacije, odnosno dobrog ugleda drumskog prevoznika. Objavljeni su 2. maja, a na snagu stupaju u ponedeljak, 23. maja 2022.

Nova Uredba (EU) 2022/694 menja i dopunjuje Uredbu (EU) 2016/403, a donosi novu listu ozbiljnih prekršaja koji mogu dovesti do gubitka ugleda drumskog prevoznika. Dokument takođe identifikuje nova kršenja zakona u oblasti ugovornih obaveza, kabotaže i upućivanja radnika u drumskom transportu.

Prilikom klasifikovanja prekršaja, sada se u obzir uzima još jedan faktor (osim opasnosti da prekršaj prouzrokuje smrt i/ili teške povrede), a to je: narušavanje tržišne utakmice u drumskom prevozu. Druga ključna promena jeste da pri utvrđivanju učestalosti dešavanja, iznad koje se ponovljeni prekršaji smatraju ozbiljnijim, Komisija treba da uzme u obzir broj vozila, a ne broj vozača.

Uredba takođe treba da pomogne u usklađivanju praksi sprovođenja širom Unije.

Prekršaji koji spadaju u kategoriju MSI (most serious incident)/Najozbiljniji incident su dnevno prekoračenje vremena vožnje od 9 sati za 50% ili više. Kada je reč o nedeljnom vremenu vožnje, svaki prekršaj preko 25% takođe se smatra najozbiljnijim prekršajem.

Kada je reč o upotrebi tahografa, u najozbiljnije prekršaje ubrajaju se nekorišćenje tahografa, korišćenje lažne kartice ili tuđe kartice, kao i uređaja za manipulaciju tahografom. Isto važi i za slučaj kada je limitator brzine na teretnom vozilu uklonjen ili deaktiviran.

Kompletan pregled prekršaja i klasifikaciju u „teške“, „veoma teške“ ili „najteže“, dostupan je na sajtu Evropske komisije na 24 jezika. Verziju na hrvatskom jeziku možete pogledati OVDE.

Pojašnjenja 

Portal trans.info objavio je u okviru svoje stranice na nemačkom jeziku nekoliko važnih pojašnjenja, a njihov sagovornik bila je advokatica Paulina Eliasz-Pietrusevicz.

– Važno zapamtiti da su prekršaji podeljeni u tri kategorije prema težini: najozbiljniji, veoma ozbiljni i ozbiljni prekršaji. U slučaju ponovljenih ozbiljnih incidenata (SI – serious incident) i veoma ozbiljnih incidenata (VSI – very serious incident), pokreće se nacionalni postupak procene pouzdanosti. U slučaju najtežih incidenata (MSI – most serious incident), dovoljan je samo jedan prekršaj da se pokrene postupak i da kompanija izgubi licencu – navodi.

– Ukoliko transportna kompanija ili vozač ne mogu da inspektoru predoče ispravnu licencu Zajednice ili ispravnu overenu verodostojnu kopiju licence Zajenice (odnosno, ako je licenca ili njena overena kopija izgubljena, zaboravljena, oštećena itd.) to je po novoj uredbi veoma ozbiljan prekršaj. S druge strane, ukoliko se roba prevozi bez važeće licence Zajednice (tj. licenca je odsutna, falsifikovana, oduzeta, istekla, itd.), imamo posla sa najtežim prekršajem – dodaje Paulina Eliasz-Pietrusevicz.

Nadalje, advokatica ističe da se i obavljanje kabotaže koja nije u skladu sa zakonima i propisima na snazi u državi-članici domaćinu, kao i obavljanje kabotaže u državi članici u roku od četiri dana od završetka poslednje zakonite kabotaže u istoj državi članici, klasifikuje veoma ozbiljan prekršaj.

Zajednička formula

Druga izmena koja će stupiti na snagu 23. maja jeste Implementacioni propis (EU) 2022/695, zasnovan na direktivi 2006/22/EG Evropskog parlamenta i Saveta, utvrđuje zajedničku formulu za izračunavanje klasifikacije rizika transportnih preduzeća.

Procena rizika uzima u obzir broj, težinu i učestalost prekršaja koje počine transportna kompanija i njeni vozači. Svi prekršaji se evidentiraju u nacionalnim sistemima ocenjivanja rizika. Zajednička formula treba da obezbedi da se svi vozači i transportna preduzeća tretiraju jednako kada su u pitanju provere i kazne prema važećim pravilima Unije. Takođe će omogućiti poređenje procena rizika, dodaje se u saopštenju Evropske komisije.

Dokument je dostupan na sajtu Evropske komisije na ukupno 24 jezika. Verziju na hrvatskom možete pogledati OVDE.