Ovo je IZMENJENI OBRAZAC za ulazak u Italiju

Premda je određeni broj ograničenja za strane vozače u Italiji pre nekoliko dana ukinut, obaveza lične izjave i dalje je na snazi do 2. juna. Domaća udruženja i IRU objavila su danas (25. maja 2020. godine) nove detalje o davanju lične izjave za vozače koji ulaze u ovu zemlju. Oni, prema najnovijim podacima, ovu izjavu ne daju u slobodnoj formi nego na izmenjenom obrascu.

– Na osnovu poslednje uredbe ministarstva nadležnog za saobraćaj u Italiji vozačima su ukinuta određena ograničenja uvedena radi sprečavanja širenja korona virusa. Ipak, iako su izuzeti od obaveze popunjavanja celog obrasca koji je u proteklom periodu bio neophodan za ulazak u Italiju,  svi strani vozači za ulazak u Italiju moraju imati popunjenu izmenjenu verziju obrasca, navodi se na sajtu udruženja Pumedtrans.

Izmenjenu verziju obrasca možete preuzeti OVDE.