Packe Evropske komisije za 10 zemalja zbog propisa o vozačima

Evropska komisija pozvala je Belgiju, Bugarsku, Dansku, Francusku, Italiju, Mađarsku, Maltu, Poljsku, Sloveniju i Finsku da ispravno primene pravila o upućivanju vozača u druge zemlje EU. Komisija je takođe odlučila da otvori postupak povodom povrede pomenute obaveze, tako što je poslala zvanično obaveštenje Danskoj i Francuskoj, zbog toga što nisu obavestile Komisiju o svim merama kojima se Direktiva (EU) 2020/1057 prenosi u nacionalno zakonodavstvo, piše trans.info.

Pored pisama o povredi, Komisija je takođe odlučila da pošalje „obrazložena mišljenja“ Belgiji, Bugarskoj, Italiji, Mađarskoj, Malti, Poljskoj, Sloveniji i Finskoj, jer ove zemlje nisu obavestile Komisiju da su uvrstile sve mere prema Direktivi ( EU) 2020/1057 u nacionalno pravo.

Ova Direktiva, inače, postavlja pravila EU za upućivanje vozača u sektoru drumskog saobraćaja.

Između ostalog, garantuje pravo vozača na isplatu plate u zemlji u koju je poslat i postavlja jasan pravni okvir za operatere za obavljanje njihovih operacija (npr. zatvorena lista administrativnih zahteva i kontrolnih mera). Države članice morale su da usvoje nacionalne mere za primenu Direktive do 2. februara 2022. godine.

– Danska i Francuska nisu preduzele sve neophodne mere da obezbede potpunu implementaciju Direktive u nacionalni zakon i/ili nisu obavestile Komisiju o ovim merama. Komisija stoga šalje zvanično obaveštenje dvema državama članicama, koje sada imaju dva meseca da odgovore i otklone nedostatke. Ukoliko ne dobije zadovoljavajući odgovor, Komisija može odlučiti da izda obrazloženo mišljenje – navodi Evropska komisija.

Iz EK dodaju da Belgija, Bugarska, Italija, Mađarska, Malta, Poljska, Slovenija i Finska nisu navele, „na dovoljno jasan i precizan način“, sve nacionalne mere za koje smatraju da odgovaraju različitim obavezama koje nameće Direktiva.

– Zbog toga, Komisija je odlučila da pošalje obrazloženo mišljenje ovim državama članicama koje sada imaju dva meseca da odgovore i preduzmu neophodne mere. U suprotnom, Komisija može odlučiti da predmet uputi Sudu pravde Evropske unije – zaključuje se u saopštenju Evropske komisije.

  • Zašto kasni moja roba? Zato je došlo do promene promene plana. Evo šta o tome kaže iskusni vozač kamiona!