Postignut dogovor oko problema na hrvatsko – slovenačkim granicama

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Hrvatske saopštilo je 25. jula da je sa slovenačkim ministarstvom postignut dogovor o načinu prolaska teretnih vozila preko graničnih prelaza sa Slovenijom, koji će se početi da se primenjuje 1. avgusta.

Kako se navodi u saopštenju iz tog ministarstva, odlučeno je da će granične prelaze Rupa i Pasjak moći koristiti teretna vozila mase preko 7,5 tona registrovana isključivo u Istarskoj, Primorsko-goranskoj, Ličko-senjskoj, kao i u  dalmatinskim županijama – Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska.

Granični prelaz Dubrava Križovljanska, Trnovec i Mursko Središće moći će koristiti teretna vozila mase preko 7,5 tona registrovana isključivo u Međimurskoj i Varaždinskoj županiji, a Lupinjak i Razvor ona registrovana isključivo u Krapinsko-zagorskoj županiji, stoji u saopštenju.

Na tom sastanku definisano je i osnivanje mešovite radne komisije za saobraćaj, koja će raditi na daljem unapređenju i poboljšanju saobraćajne saradnje između Hrvatske i Slovenije. Komisija će započeti rad krajem avgusta, a jedan od njenih najvažnijih zadataka biće i rešavanje tranzitnih koridora te ostalih otvorenih pitanja vezanih za granične prelaze i međugraničnu saradnju.