Promene nemačkog sistema naplate putarine, kamioni do 7,5t na udaru već ove godine?

Kamioni ispod 7,5 tona već ove godine bi mogli biti u obavezi da plaćaju putarinu u Nemačkoj. Iako do proširenja nemačkog sistema naplate putarine na vozila od 3,5 do 7,5 tona neće doći do sledećeg jula, novi propis sada donosi značajnu promenu u razvrstavanju vozila u određene težinske grupe. U Nemačkoj ne samo što će putarina porasti za više od 80%, zbog novog poreza na emisiju CO2, već izgleda i da vlada želi da promeni težinsku klasu vozila na štetu prevoznika, piše trans.info.

Nemački nacrt zakona o putarini za teška teretna vozila predviđa značajnu promenu, što utiče na razvrstavanje u takozvane težinske kategorije.

Prema izmeni, od 1. decembra ove godine, više neće biti odlučujući faktor najveća dopuštena masa (u polju F.2 saobraćajne dozvole), tehnički najveća dopuštena masa koja se nalazi u polju F.1. saobraćajne dozvole. To će značiti veće troškove za neke prevoznike.

Kao primer, nemački transportni portal verkehrsrundschau.de pominje kamion ukupne dozvoljene mase od 18 tona, koji trenutno pripada težinskoj kategoriji od 12 do 18 tona. Međutim, njegova tehnički dozvoljena ukupna masa je 19,5 tona, što znači da će nakon stupanja na snagu novih pravila o naplati putarine biti u sledećoj težinskoj kategoriji i zbog toga će morati da plaća više tarife.

Promena pravila klasifikacije posebno može da utiče na vlasnike vozila ukupne mase 7,49 tona, koji trenutno ne podležu obavezi plaćanja putarine. Ako je tehnički dozvoljena ukupna masa takvog vozila 7,5 tona, onda od 1. decembra prevoznik mora da plaća putarinu po tarifi za vozila od 7,5 do 12 tona.

Bundestag je 21. septembra razmatrao najavljeni zakon o putarini, u prvom čitanju.

Foto: Pixabay/tomwieden, ilustracija