Saobraćaj i skladištenje u TOP 5 delatnosti po broju preduzeća i broju zaposlenih

U Srbiji je u 2020. poslovalo ukupno 105.593 preduzeća, od čega je najviše bilo mikro preduzeća – 90.106 (85,3%), potom malih – 12.187 (11,5%), srednjih – 2.716 (2,6%) i 584 velika preduzeća (0,6%), objavio je Republički zavod za statistiku.

Posmatrano po sektorima, najveće učešće u ukupnom broju preduzeća imale su trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila (30,9%), prerađivačka industrija (16,2%), stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti (13,1%), građevinarstvo (8,6%), saobraćaj i skladištenje (6,4%).

U sektoru saobraćaja i skladištenja u Srbiji je u 2020. poslovalo ukupno 6.759 preduzeća, od čega je mikro preduzeća 5.628, malih 929, srednjih 171 i velikih 31.

Broj zaposlenih prema veličini preduzeća

Preduzeća u Republici Srbiji u 2020. godini zapošljavala su 1.211.424 lica.

Posmatrano po sektorima, najveće učešće u ukupnom broju zaposlenih u Republici Srbiji 2020. godine imale su: prerađivačka industrija – sa 392.215 zaposlenih lica (32,4%), trgovina na veliko i malo i opravka motornih vozila – sa 241.795 zaposlenih lica (20,0%), saobraćaj i skladištenje – sa 100.554 zaposlena lica (8,3%) itd.

U sektoru saobraćaj i skladištenje u 2020. godini bilo je zaposleno ukupno 100.554 lica, od čega u mikro preduzećima 12.832, u malim 18.592, srednjim 17.629 i u velikim 51 501.

Ostvareni promet prema veličini preduzeća

Prema veličini preduzeća, ostvareni promet u Republici Srbiji distribuiran je na sledeći način: mikro (15,1%), mala (22,0%), srednja (24,6%) i velika (38,3%).

Posmatrano po delatnostima, najveće učešće na nivou Republike Srbije u ostvarenom prometu ostvarila su preduzeća iz trgovine na veliko i malo i opravke motornih vozila (37,0%), prerađivačke industrije (28,1%), građevinarstva (8,2%), snabdevanja električnom energijom, gasom i parom (5,3%) itd.

Preduzeća iz delatnosti saobraćaj i skladištenje u 2020. godini ostvarila su ukupan promet od 516,867 milijardi dinara. Mikro preduzeća iz ove delatnosti ostvarila su ukupan promet 74,824 milijardi dinara, mala preduzeća 161,458 milijardi dinara, srednja preduzeća 153,634 milijardi dinara i velika preduzeća 126,950 milijardi dinara.

Kompletan izveštaj Republičkog zavoda za statistiku „Preduzeća u Republici Srbiji prema veličini“ možete pogledati OVDE.