Saveti za bezbednost vozača kamiona na PRUŽNIM prelazima

Pružni prelaz predstavlja vezu između putne i železničke infrastrukture. Prema UNECE Konvenciji o drumskom saobraćaju iz 1968. godine i Zakonu o autoputevima, vozovi imaju prioritet, dok ostali učesnici u saobraćaju moraju poštovati znake i signalizaciju, kako bi bezbedno prešli i, shodno tome, sprečili bilo kakav sudar.

Korišćenje pružnog prelaza je sigurno, sve dok se svi pridržavaju pravila. Ipak, rizici i dalje postoje, a posledice sudara vozova i komercijalnih vozila mogu biti dramatične.

Globalni teretni i putnički saobraćaj, kako drumski tako i železnički, znatno su se povećali poslednjih decenija, povećavajući time i rizike od sudara na pružnim prelazima. Zbog toga su IRU i UIC, dva svetska udruženja za puteve i železnice, u saradnji sa organizacijom Lifesaver Estonija, odlučili da udruže snage kako bi povećali svest o bezbednosti na prelazima među profesionalcima u transportu.

U tu svrhu, kreirano je uputstvo: „Saveti za bezbednost vozača kamiona“, na nekoliko jezika, koje je objavljeno ove nedelje. Uputstvo na SRPSKOM jeziku možete pogledati OVDE.

Sigurnosno uputstvo ne pokriva svaku situaciju koja se može dogoditi kada vozači komercijalnih vozila koriste pružni prelaz, ali im može pomoći da postanu svesniji kako da izbegnu rizike koji mogu dovesti do sudara, navodi IRU.