Sve na jednom mestu – Tahograf BG otvorio novu radionicu za tahografe

Kompanija Tahograf BG, zvanični zastupnik kompanije Continental VDO za Srbiju i Crnu Goru, otvorila je nedavno novu radionicu za tahografe. U objektu na adresi Autoput za Niš 13 u Vrčinu kod Beograda, na raspolaganju je kompletan asortiman proizvoda i usluga u oblasti tahografa na jednom mestu.

Iz te kompanije kažu za PlutonLogistics da odlaskom u tahografsku radionicu zvaničnog zastupnika najvećeg svetskog proizvođača tahografa VDO, korisnici obezbeđuju sebi najbolji odnos cene i kvaliteta, kao i garantovano korišćenje originalnih rezervnih delova i potrošnih materijala renomiranog nemačkog proizvođača.

–  Naš tim ima više od 10 godina iskustva u obučavanju i pružanju stručne i tehničke podrške prevoznicima koji obavljaju međunarodni i unutrašnji prevoz robe i putnika – dodaju u kompaniji Tahograf BG.

U tahografskoj radionici možete ugraditi i popraviti analogne i digitalne tahografe.

– Poslove ugradnje i popravke analognih i digitalnih tahografa obavljaju licencirani tehničari u skladu sa uputstvima proizvođača tahografa i zvaničnim smernicama proizvođača vozila. Poslovi ugradnje i popravke tahografa se obavljaju na način da ne ugrožavaju garantni rok tahografa i vozila. Koristeći originalne proizvode i rezervne delove, omogućava se dugotrajno i pouzdano funkcionisanje tahografa.

Ukoliko vam je potrebno baždarenje analognih ili kalibracija digitalnih tahografa, radionica za tahografe Tahograf BG obavlja redovne i vanredne preglede.

Nezavisno od toga koju generaciju analognog ili digitalnog tahografa posedujete, poslove baždarenja i kalibracije tahografa kao i graničnika brzine, obavljamo brzo i efikasno, upotrebom najsavremenijie VDO dijagnostičke opreme i softvera, navode.

Tahografska radionica Tahograf BG pruža stručnu i tehničku podršku vozačima i prevoznicima u vezi sa najnovijom generacijom pametnih tahografa.

SMART tahograf je već prisutan kod određenog broja naših klijenata sa vozilima registrovanim u Republici Srbiji, koji su uvideli velike funkcionalne prednosti, smanjenje troškova i jednostavniji rad profesionalnim vozačima.

Sve na jednom mestu

Radionica za tahografe Tahograf BG nudi i sve ostale proizvode i usluge u vezi sa tahografima na jednom mestu:

– U našoj radionici možete ugraditi ili iznajmiti DLD uređaj za skidanje podataka sa digitalnog tahografa i kartica vozača na daljinu, zatražiti uslužno vođenje evidencije radnog vremena vozača, dogovoriti obuku vozača za pravilan rad na tahografu, dobiti stručnu i tehničku podršku prilikom nabavke i implementacije softvera TIS-Web za samostalno vođenje evidencije radnog vremena vozača i upravljanje voznim parkom, nabavljati originalne VDO delove i tahografske listiće i rolnice za digitalne tahografe, zatražiti stručne i pravne savete i smanjiti mogućnost plaćanja kazni.

Šta kaže zakon?

Prema Zakonu o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, poslove u vezi sa tahografima i graničnicima brzine mogu obavljati samo ovlašćene tahografske radionice.

U pitanju su poslovi ugradnje, aktivacije, kontrole, pregleda, demontaže i opravke tahografa, kontrole i naknadne ugradnje graničnika brzine.

Pregled tahografa je obavezno vršiti jednom u godinu dana za analogne i jednom u dve godine za digitalne tahografe, ali i uvek nakon promene registracionih oznaka i dimenzija pogonskih točkova, nakon uočavanja neispravnosti rada tahografa ili odstupanja od UTC vremena na digitalnom tahografu za više od 20 minuta.

Dozvole za rad svih tahografskih radionica izdaje Agencija za bezbednost saobraćaja.

Za više informacija posetite zvaičnu stranicu RADIONICE ZA TAHOGRAFE