„TimoCom“ barometar predviđa da će i 2017. biti godina rasta

„TimoCom“ transportni barometar za 4. kvartal pokazuje odnos tovara prema tovarnom prostoru od 53:47. To je mala senzacija jer je „TimoCom“ ovim rezultatom prvi put zabeležio višak tovara tokom ovog perioda! Jedno je sigurno: Evropsko transportno tržište je bilo sve drugo samo ne zamrznuto.

Treći kvartal se završio najvećom godišnjom i kvartalnom vrednošću od 61% udela tovara. Ovde se može već otkriti sledeće: Vrednost tovara u sledećim mesecima nije bila ovako visoka. Pa ipak oni su bili bogatiji tovarima nego ikada ranije. Sva tri meseca su dostigla nivo od 50% i u tom smislu su održala nivo prethodnog i istovremeno najjačeg kvartala 2016. godine.

Viškovi tovara u celom 4. kvartalu

Portparol kompanije „TimoCom“, Marcel Frings, je u trećem kvartalnom izveštaju transportnog barometra 2016. godine prognozirao zlatnu jesen. Aktuelni podaci govore da je bio apsolutno u pravu. Tako je u oktobru 2016. godine naspram 59% ponuđenog tovara bilo 41% slobodnog kapaciteta za utovar. Zanimljivo je ostalo pitanje da li će novembar kao i prethodnih godina pokazati pad. Ova bojazan se najpre obistinila, ali se zahvaljujući dobroj jeseni udeo tovara u novembru 2016. godine i dalje držao na 50%.

Posebno interesantno je ovde pomenuti: To je, verovali ili ne, dvanaest procentnih poena više nego 2014. i 2015. godine. Da li su ljudi prošle godine bili aktivniji i već ranije mislili na svoju božićnu kupovinu? Moguće. Ali i u decembru se i dalje dobro trošilo. Iako je novembar 2016. godine već bio bogat tovarima, broj tovara se u božićnom mesecu decembru još jednom povećao i dostigao na kraju 51%.

Frings objašnjava razloge za dobar četvrti kvartal 2016. godine:

– Zbog završetka godine bez snega tovari su se mogli transportovati bez problema uslovljenih vremenskim prilikama. Osim toga praznici koji su išli na ruku poslodavcima nisu ugrozili tekuće proizvodne procese.

Pozitivni izgledi za 2017. godinu

Sve u svemu 2016. godina se uprkos mirnom startu pokazala kao veoma bogata tovarima. Od početka proleća udeo tovara je u svakom kvartalu prevazilazio slobodne tovarne kapacitete. U konačnom rezultatu cela godina je pokazala odnos tovara i tovarnog prostora od 48:52 i time je bliža teoretskom optimumu od rezultata iz 2015. godine (46:54). Međutim, šta nova godina priprema privredi i logistici? Frings je itekako optimističan:

 – Prema prognozama i 2017. godina će biti godina rasta. Uprkos tome postoje rizici, kao što su predstojeći izbori u Holandiji, Francuskoj i Nemačkoj, kao i opšta politička situacija. Mora se sačekati da se vidi da li će oni imati odlučujući uticaj na privrednu delatnost.

Autor teksta: Tina Pandža, Timocom