Vladimir Varićak, direktor Quehenberger Logistics Srbija – Logistika savršenog kroja

Otvaranje novog, modernog kompleksa u Šimanovcima još jednom je potvrdilo značaj srpskog tržišta za celokupan sistem austrijskog Quehenberger Logistics, koji danas zapošljava 2.900 radnika na 81 lokaciji u 18 zemalja Centralne i Istočne Evrope.

Ova kompanija sa sedištem u Strasswalchen-u, specijalizovana za holistička industrijska rešenja, na tržištu Srbije posluje već 25 godina. Tokom tog perioda prošla je kroz različite organizaciono-vlasničke transformacije, a od 2011. posluje pod nazivom Quehenberger Logistics SRB d.o.o.

Sa Vladimirom Varićakom, direktorom Quehenberger Logistics za Srbiju, u novom sedištu kompanije razgovarali smo o planovima za srpsko tržište, ali i o tome šta je „nova realnost“ u ovoj industriji, o tome zbog čega je logističarima važan „savršen kroj“, koliko je izvestan trend rasta broja novih logističkih centara u Srbiji i Evropi, kao i o značaju mladih kadrova za budućnost.

– Deo strategije razvoja kompanije Quehenberger Logistics na području Centralno-istočne Evrope je pozicioniranje kompanije u Srbiji, kao veoma bitne karike u integralnom konceptu logističkih projekata, što je ujedno iniciralo nova proširenja skladišnih i poslovnih kapaciteta – kaže Varićak u razgovoru za PlutonLogistics.com.

Novo sedište, u logističkom objektu KLP Šimanovci na atraktivnoj lokaciji uz autoput E-70, omogućilo je direktan i jednostavan prilaz teretnim vozilima, koji gravitiraju zapadnom ulazu u Beograd.

– Nova i savremena tehnološka rešenja skladišno-logističkog centra, kao i neposredna blizina industrijske privredne zone, omogućavaju brzu i adekvatnu implementaciju logističkih procesa u proizvodne procese naših klijenta. Time su naši proizvodi dobili i dobijaju novu dodatnu vrednost, kroz kvalitet pruženih usluga. Uz ovu lokaciju, kompanija posluje još i u Novom Sadu u neposrednoj blizini carinske zone Novi Sad, gde se pružaju kompletne logističke usluge u vezi sa regionalnim zahtevima klijenata.

Vladimir Varićak

PL: Koje usluge Quehenberger pruža kupcima u Srbiji i sa kojim industrijama sarađujete?

– Quehenberger Logistics klijentima pruža kompletne logističke usluge, pokrivajući potrebe različitih privrednih i trgovinskih sektora, kao što su tekstilna, automobilska, zatim gumarska, građevinska industrija i druge.

Efikasnim upravljanjem sistemom integralne logistike, pružamo kvalitetnu uslugu krajnjem kupcu u lancu snabdevanja. Koncept integralne logistike uključuje stvaranje usluge na području logistike, logistiku brzog odgovora (QRL- Quick Response Logistics), logističko rešavanje problema (Response Logistics Recovery), efikasan odgovor (ECR – Efficient Customer Response) i povratnu logistiku. Takođe, Quehenberger pruža know-how u domenu logistike, uz implementaciju tailor-made rešenja kreiranih po potrebama kupaca, te na taj način ostvaruje visoki nivo poverenja klijenata na tržištu.

PL: Specijalizovani ste i u oblasti logističkih usluga za modnu industriju. Recite nam nešto više o tom, specifičnom, segmentu poslovanja u našoj zemlji.

– Svedoci smo da je sa sve većim otvaranjem Srbije prema evropskom tržištu, kao i zahvaljujući samoj poziciji naše zemlje u regionu, trgovina kao grana privrede u poslednjih nekoliko godina napravila značajne skokove u povećanju spoljnotrgovinske razmene.

Kao značajan segment spoljno-trgovinske razmene i modna industrija je imala impresivan trend rasta, što je dovelo do značajnih promena u obliku i strukturi lanaca distribucije tekstilnih proizvoda na domaćem tržištu.

Sve kompleksniji zahtevi kompanija koje se bave tekstilnom industrijom – poput skraćenja vremena dostave, tačnosti u rokovima isporuka, fleksibilnosti u sezonskim periodima i slično, nameću logističkim kompanijama zahteve za projektovanjem novih modifikovanih i optimalnih logističkih rešenja, koja će zadovoljiti potrebe klijenata uz rentabilnost realizacije svih procesa.

Dugogodišnje iskustvo, fleksibilna i namenski „krojena“ rešenja u oblasti modne logistike, svrstala su kompaniju Quehenberger na značajno mesto na tržištu ovih usluga. Naša logistička rešenja su „šivena po meri“ klijenata i i trudimo se da u kompletnom lancu snabdevanja, uz maksimalnu optimizaciju i prilagođenost logističkih procesa, klijenti na kraju dobiju „savršen kroj“.

PL: Nažalost, tokom prethodnih meseci, nijedan intervju ne može zaobići i pitanje – u kojoj meri je pandemija korona virusa uticala na vaše poslovanje u Srbiji, ali i globalno?

– Tokom perioda pandemije, dodatno smo uložili u zdravlje i sigurnost naših zaposlenih i uz sve to, bez obzira na okolnosti, klijentima obezbedili adekvatan nivo usluga. Generalno možemo reći da tokom pandemije nije došlo do promene načina funkcionisanja, već samo do promene u načinu delovanja. Jedno je sigurno – ovi krizni trenuci u našoj kompaniji stvorili su dodatne vrednosti koje će trajati više od same krize.

Kada je reč o ostvarenim rezultatima, poznato je da su turizam, transport i logistika među granama privrede koje su najviše pogođene i koje su pretrpele velike gubitke, kako u Srbiji, tako i u okruženju, a posledice će se osećati i dugo nakon ovog perioda.

Međutim, kao i većina kompanija i Quehenberger je napravio planske analize i sproveo odgovarajuće mere za naredni period, u cilju očuvanja finasijske stabilnosti.

PL: Šta je – toliko pominjana, „nova realnost“ u logistici? Koje su, po vašem mišljenju, najveće trajne promene koje je u ovu industriju donela korona-kriza?

– Novu realnost bismo mogli, između ostalog, tumačiti kao modalitet prilagođavanja novonastalim situacijama u svim sferama privrednog i društvenog života. Naime, svesni smo činjenice da smo svi mi u društvenom životu hteli-ne hteli promenili neke dosadašnje navike, kao i odnose u komunikaciji, zbog virusa covid-19.

Promene u komunikaciji u društvenom segmentu zivota neminovno su izazvale promene u privredi, odnosno u trgovini. Došlo je do promene u komunikaciji sa krajnjim korisnicima trgovinskih usluga, a posebno u segmentu široke potrošnje, što je dovelo do ekspazivnog razvoja online trgovine, koju bismo u domenu ove privredne grane mogli nazvati „novom realnošću“.

Logističke kompanije imaju zadatak da se što brže prilagode i isprate novonastale zahteve lanaca distribucije online prodaje, što ujedno i predstavlja novi pristup ili „novu realnost“ u segmentu pružanja logističkih usuga. Samim tim, otvaraju se novi pravci ili smernice razvoja.

PL: Uprkos svim specifičnostima krizne 2020. godine, veliki igrači širom Evrope intenzivno grade logističke centre. Ovaj segment industrijskih nekretnina pokazuje značajan uzlet i u Srbiji. Kakve su vaše prognoze?

– Logistički centri, kao jedan od podsistema logistike, svakako su među najbitnijim elementima za njen celokupan razvoj, ali i za razvoj ukupne privrede u Srbiji.

Nesumnjiva je potreba za povećanjem broja novih i proširenjem kapaciteta postojećih logističkih centara, jer je to zahtev privrede i tržista u našoj zemlji.

Međutim, mišljenja sam da će, sa pojavom virusa covid-19, pojedine privredne grane pretrpeti značajne promene kako u kvantitavnom tako i kvalitativnom smislu, koje će neminovno prouzrokovati izmene u sferi pružanja logističkih usluga i indirektno inicirati promene u kapacitetu i strukturi procesa logističkih centara. Logistički provajderi svoje sisteme i procese treba da usmeravaju ka prilagodljivim tehnologijama i rešenjima, koji će moći brzo i adekvatno da odgovore novonastalim zahtevima na tržištu.

PL: Šta su planovi Quehenberger-a u Srbiji za naredni period? Na čemu će biti fokus poslovanja?

– Kompanija Quehenberger Logistics je na globalnom i regionalnom nivou napravila planske analize i kreirala razvojne pravce za naredni vremenski period. Posmatrano regionalno, napravljeni su planovi razvoja za Srbiju ka daljem proširenju kapaciteta, koji bi ispratili trendove rasta produktivnosti kompanije.

Sa pojavom pandemije, kao i kod mnogih drugih logističkih komanija i u našoj komaniji je došlo do adaptivnih promena u planskim projektovanjima razvoja. U zavisnosti od razvoja situacije, biće definisani kako planski, tako i ekonomsko opravdani koraci, usmereni ka daljem razvoju i funkcionisanju u Srbiji.

PL: Među prvim ste kompanijama koje su pružile podršku sistemu dualnog obrazovanja. Koji su, prema vašem mišljenju, najveći benefiti tog modela – kako za preduzeća, tako i za učesnike? Šta mislite da bi trebalo unaprediti u ovom sistemu?

– Naša kompanija je od samog početka uključena u razvoj projekta dualnog obrazovanja učenika Saobraćajno-tehničke škole u Zemunu, koji je podržala Austrijska privredna komora i koji se sprovodi se pod okriljem Centra za dualno obrazovanje PKS.

U Quehenberger-u, osim programa dualnog obrazovanja, negujemo i razvijamo program „Young Professional” za razvoj i usavršavanje mladih kadrova. Svi učenici nakon završenog školovanja, ukoliko izraze želju da ostanu u našoj kompaniji, imaju velike mogućnosti za dalje usavršavanje i unapređenje znanja i veština.

Učenici uključeni u program dualnog obrazovanja stiču iskustvo, kroz radno vreme provedeno u realnom radnom okruženju, što je njihova prednost u odnosu na učenike koji nisu deo takvog vida obrazovanja. Verujem da će im, uz znanje stečeno za vreme školovanja, iskustvo i znanje dobijeno kroz sam rad u kompaniji omogućiti mnogo brže i efikasnije uključenje i adptaciju u operativne procese, nakon završenog školovanja.