ODRŽIVA logistika i transport: Ovako to radi kompanija Henkel!

Organizacija održive logistike danas je jedno od najvažnijih pitanja za proizvodne kompanije, a u fokus sve više ulaze pitanja poput preusmeravanja transporta sa druma na železnicu, intermodalnih servisa, korišćenja vozila na alternativni pogon, ekološki prihvatljivih rešenja u skladištima…

Na koji način optimizuje svoje transportne i logističke procese i koliko će im logistika pomoći u dostizanju ciljeva održivosti u narednim godinama, kompanija Henkel dala je odgovor u svom 30. izveštaju o održivosti, predstavljenom prošle sedmice.

U njemu se našle i informacije o tome kolike uštede Henkel ostvaruje utovarom  dela pošiljki iz Kruševca u kamion bez paleta, zbog čega je korišćenje CNG kamiona na ruti Austrija-Srbija značajno, iz kog EX-Yu grada proizvodi putuju vozom do skladišta širom Evrope, gde se koriste električni kombiji i viljuškari…

Grupacija sa sedištem u Dizeldorfu, čija je prodaja u 2020. vredela 19,3 milijarde evra i koja u svom sastavu ima 179 proizvodnih lokacija (među kojima i one u Kruševcu i Inđiji), posluje u tri sektora: Adhesive Technologies (Adhezivi Tehnologije), Beauty Care (Nega lepote) i Laundry & Home Care (Deterdženti i kućna hemija).

Smanjenje emisija za 15% po toni proizvoda 

Novi cilj za 2025. godinu je smanjenje emisija CO2 povezanih sa transportom za 15% po toni proizvoda (u poređenju sa baznom 2015. godinom). Pristup smanjenju logističkog otiska počinje u fazi razvoja proizvoda – proizvod i pripadajuća ambalaža optimizuju se u pogledu težine i zapremine, kad god je to moguće. Jednostavno je: koncentrisaniji proizvodi i lakša ambalaža smanjuju težinu tereta, a samim tim i emisije štetnih gasova!

Kada je reč o transportu i logistici gotovih proizvoda, kompanija se fokusira na tri glavna pravca: širenje intermodalnog transporta, poboljšanje performansi mreže skladišta i optimizaciju transporta.

Henkel navodi da prilikom odabira transportnih partnera u obzir uzimaju „efikasnost, ekološku kompatibilnost i sigurnosne performanse“.

– Relevantni kriterijumi su uključeni u naše tendere i procese donošenja odluka za kupovinu logističkih usluga. Oni uključuju obim potencijalnih ušteda emisija koje bi postigao svaki pružalac usluga, kao i upotrebu novih tehnologija, alternativnih rešenja za mobilnost i programa za uštedu energije.

Pixabay.com/Gerd Altmann

Intermodalno je IN

Intermodalni transport je postao ključni pokretač smanjenja CO2 u logistici u Henkelu, a kompanija stalno testira mogućnosti intermodalnih rešenja na novim rutama. U 2020, transport proizvoda bio je podeljen ovako: avio 1%, železnički 9%, pomorski 23%, drumski 67%. Sve tri poslovne jedinice kompanije Henkel posvećene su podršci prelasku na intermodalni transport i u 2020. ubrzale su ove napore. Evo samo nekoliko primera:

  • Laundry&Home Care jedinica je u februaru 2020. uspešno preusmerila transport sa druma na železnicu, na ruti od mesta Korosladani u Mađarskoj do Dizeldorfa u Nemačkoj. Sa više od 500 pošiljki godišnje, ovo novo rešenje štedi 630 m3 CO2;
  • U junu 2020. godine, jedinica BeautyCare preusmerila je glavne pravce snabdevanja iz proizvodne lokacije u Mariboru do nekoliko skladišta u EU, takođe sa druma na železnicu.

Takođe, još jedan način za smanjenje otiska je smanjenje avio-transporta u korist pomorskog. Primera radi, poslovna jedinica Adhesive Technologies je 2019. godine smanjila bruto težinu avionskog transporta za više od 15% u odnosu na 2018. godinu.

Fokus na smanjenju avio-prevoza nastavljen je i tokom 2020, iako se potražnja za hitnim isporukama usled pandemije intenzivirala.

Zbog privremenog pada dostupnosti usluga pomorskog teretnog saobraćaja zbog pandemije, uspostavljen je intermodalni put od Nemačke do Kine. Slanje jednog kontejnera nedeljno ovom rutom omogućilo je izbegavanje dodatnih avionskih prevoza, navodi se u izveštaju o održivosti.

Wall to wall, mega-skladišta, objedinjavanje…

Lokacije skladišta i distributivnih centara biraju se tako kako bi se optimizovale rute između proizvodnih centara i kupaca. Pristup „wall to wall“ (gde je skladište direktno povezano sa proizvodnim pogonom) minimizira transport, a tamo gde to nije moguće, postiže se sinergija objedinjavnjem transporta između pojedinih fabrika i skladišta. Osim toga, ojačava se koncept „mega skladišta“ – gde mala grupa glavnih distributivnih centara skladišti proizvode dok ne dospeju potrebne količine za blagovremenu isporuku u regionalna skladišta i maloprodaju.

Kao deo Henkelovog pristupa poboljšanju logističke efikasnosti i održivosti, poslovna jedinica Adhesive Technologies nastavlja da konsoliduje svoja skladišta kako bi se smanjile potrebe za korišćenjem resursa i transportom.

Jedan od primera je započeto objedinjavanje pet skladišta u Nemačkoj i Belgiji. U 2020. četiri od ovih skladišta objedinjena su u jedno novo u blizini Dizeldorfa. Lokacija je izabrana na osnovu lokacije kupaca i podržava napore Henkela ka osiguranju da kamioni budu u potpunosti utovareni kada putuju od fabrike do skladišta.

Transport bez paleta?

Kompanija kontinuirano povećava iskorišćenost kapaciteta kontejnera, širenjem aktivnosti udruživanja. To uključuje ciljanu konsolidaciju transporta i skladištenja sličnih kategorija proizvoda unutar Henkela, ali i kombinovanje transporta sa drugim proizvođačima koji dele istog dobavljača logističkih usluga.

Pixabay.com/Daniel Kirsch

Osim toga, Henkel iznajmljuje palete umesto da ih kupuje, što rezultira efikasnijim sakupljanjem paleta i poboljšava rukovanje oštećenima. Tamo gde je to moguće, koriste se kartonske palete za višekratnu upotrebu umesto drvenih – zbog manje težine one su lakše su za rukovanje, a smanjuju i potrebe za gorivom.

U 2020. grupacija je povećala fokus na optimizaciji upotrebe paleta. Implementirana su različita rešenja kako bi se smanjila ukupna upotreba paleta i povećala ponovna upotreba.

Na primer, nekoliko interkontinentalnih pošiljki iz Henkel proizvodnog pogona u Kruševcu sada se utovara direktno na pod kontejnera, što eliminiše upotrebu paleta. Ovo značajno povećava iskorišćenost kontejnera i takođe štedi resurse.

Mobilnost budućnosti

Upotreba alternativnih rešenja za mobilnost takođe je deo Henkelovog pristupa optimizaciji transporta i logistike, a kompanija na različitim lokacijama testira mogućnost upotrebe vozila na alternativni pogon. Evo nekoliko interesantnih primera!

  • U sedištu u Dizeldorfu, od 2012. u flotu je uključeno oko 30 električnih vozila, koja su zamenila konvencionalna vozila sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem. U 2021. takođe je u planu korišćenje prvih potpuno električnih kombija – izgrađena je odgovarajuća infrastruktura sa više od 35 punionica, u i oko industrijskog parka. Osim toga, zaposlenima je na raspolaganju 14 punionica za privatna električna vozila.
  • Proširenom politikom električnih i hibridnih automobila, kompanija teži da službene automobile sa niskim emisijama učini atraktivnijim. Na lokaciji u Mariboru, Henkel je tokom 2020. otpočeo opremanje voznog parka prvim električnim vozilima, a takođe je uvedeno nekoliko električnih viljuškara i električni kombi. Projekat treba da bude nastavljen u 2021.
  • Tokom prethodne godine takođe je napravljen snažan pomak ka efikasnijoj opremi na lokaciji u Kruševcu, kupovinom novih viljuškara koji rade na litijum-jonske (LION) baterije. Ova tehnologija kompaniji nudi mnoge prednosti u odnosu na tradicionalnu, uključujući poboljšanu sigurnost i bolje performanse, kao i nulte zahteve za održavanjem.

Primena konvencionalnih motora sa unutrašnjim sagorevanjem koji rade na komprimovani prirodni gas (CNG), koji se uglavnom sastoji od metana, jedna je od tehnologija koju Henkele primenjuje u poslovanju na putu ka održivoj mobilnosti – CNG proizvodi najmanju količinu CO2 od svih vrsta sagorevanja fosilnih goriva.

– Poslovna jedinica Laundry&Home Care u 2019. sprovela je pilot-projekat koji je podarzumevao korišćenje kamiona na CNG za kružne isporuke između Srbije i Austrije. Ovo vozilo štedi do 15% emisije CO2 na ovoj ruti, u poređenju sa konvencionalnim dizel kamionom.

Nakon uspešnog pilot-projekta, uvedena su još dva CNG kamiona u 2020. Na taj način procenat Henkel pošiljki (Laundry&Home Care) koje se CNG kamionima prevoze na relaciji od Austrija-Srbija povećan je na 40%.

Još jedno alternativno rešenje su i kamioni na LNG.

– Od septembra 2020. godine, dva kamiona na LNG putuju našim dobavljačkim putevima od Dizeldorfa do Bonena u Nemačkoj i Barselone u Španiji. Tehnologija štedi 20% CO2 u poređenju sa konvencionalnim dizel kamionima. Pored transporta do lokacija van prostorija naše kompanije, koristimo i alternativne načine prevoza za interne isporuke na našim lokacijama – navodi se u izveštaju Henkela.

Kompletan Henkel izveštaj o održivosti za 2020, možete pogledati ovde!