Nedostatak kvalitetnih kadrova vodeći problem logističke industrije

U svom novom izveštaju, Svetska banka naglašava problem nedostatka kvalifikovanih radnika u lancu snabdevanja, kako u  razvijenim zemljama, tako i u onima u razvoju. S tim u vezi, pozvana je Međunarodna Unija za drumski transport (IRU) da ublaži problem.

Izveštaj naglašava da su nedostaci na svim pozicijama od vozača kamiona do viših položaja u upravljanju lancem  snabdevanja. Takođe, primećuje da su ti nedostaci naročito prisutni u zemljama u razvoju.

Svetska banka dalje navodi da su najbolje prakse u razvoju kompetencija, kao što su treninzi,  posebno relevantni za radnu snagu u razvijenim zemljama. Ta obuka može biti olakšana korišćenjem resursa i alata koje daju globalne organizacije, kao što je IRU koja je je razvila trening programe i module kroz svoju IRU akademiju.

Izveštaj Svetske banke preporučuje da ovi standardi budi šire rasprostranjeni kako bi se ublažio ovaj rastući problem.