SAZNAJEMO: P3 planira razvoj logističkih parkova u Srbiji, od EBRD 250 mil EUR zajma

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) obezbediće kredit do 250 miliona evra (265 miliona dolara) luksemburškoj P3 Grupi za finansiranje zelenih, sertifikovanih logističkih i industrijskih parkova u Poljskoj, Češkoj, Slovačkoj, Rumuniji i Srbiji. 

– P3 će sredstva od kredita koristiti za finansiranje kupovine, razvoja i izgradnje skladišta u pomenutim zemljama, u skladu sa svojim zelenim okvirom finansiranja – saopšteno je juče iz EBRD.

P3 Group, sa sedištem u Luksemburgu, ima dugogodišnje iskustvo u oblasti investiranja, upravljanja i razvoja skladišnih kompleksa širom Evrope. Kompanija je u 100% vlasništvu GIC, državnog fonda vlade Singapura.

Kako se navodi na njihovom zvaničnom sajtu, P3 razvija „održiva skladišta prema najvišim međunarodnim standardima“. Na stranici Evropske banke za obnovu i razvoj ističe se da imovina finansirana EBRD sredstvima mora biti sertifikovana u okviru BREEAM sistema sertifikacije (na najmanje „veoma dobar” nivo), te da se njome mora upravljati u skladu „sa najboljim ekološkim i energetskim standardima“.

P3 je prisutan u 11 zemalja, sa skoro 300 objekata (ukupno oko 7,6 miliona m2 pod upravljanjem).

U januarskom intervjuu za CEO Magazine, generalni direktor P3 Frank Pörschke istakao je kako je „potražnja za logističkim prostorom i dalje jaka, čak i kada se izgledi za recesiju naziru u 2023“.

– Nastavićemo da ostvarujemo svoje komercijalne ciljeve, sa primarnim fokusom na postizanju profitabilnog, održivog rasta i superiornog prinosa za naše akcionare – rekao je Pörschke.

Inače, prema podacima Agencije za privredne registre, deo ove grupe  – P3 Parks d.o.o. Beograd, registrovan je u Srbiji još 2008. godine.