Veliki izazovi u svim sektorima – Objavljen novi barometar transporta i logistike u Francuskoj

Francuska logistička industrija suočava se sa mnogobrojnim izazovima, od smanjenja obima tereta na drumu, preko prekida u železničkom teretnom saobraćaju, pada u sektoru unutrašnjeg transporta, pa do značajnog usporavanja aktivnosti u oblasti skladištenja, pokazao je najnoviji Barometar teretnog transporta i logistike, koji je objavila Unija transportnih i logističkih kompanija Francuske (TLF), piše trans.info. 

Drumski transport: Bez posla ostalo 4.300 radnika

Sektor drumskog transporta robe u Francuskoj je u teškom stanju, kao što je i očekivano zbog poslovne klime tokom cele godine. U drugom kvartalu 2023. godine, francuska flota je prijavila značajan pad obima od 4,7% u odnosu na prethodnu godinu.

U odnosu na prethodni kvartal, sektor je zabeležio pad od 6,4%, sa posledičnim smanjenjem zapošljavanja, jer su kompanije za drumski teretni transport smanjile svoju radnu snagu, što je dovelo do gubitka od 4.300 radnih mesta samo u drugom kvartalu (pad od 1%).

Broj firmi koje su otišle u stečaj u ovom sektoru je porastao za 20% u odnosu na prethodnu godinu. U izveštaju se navodi da se, nažalost, ne očekuje poboljšanje situacije do kraja ove godine, te da industriju drumskog transporta tereta i dalje očekuju izazovi.

Železnički transport: štrajkovi i klizišta otežavaju oporavak

Železnički teretni transport u Francuskoj se suočio sa ozbiljnim poremećajima u prvom kvartalu, prvenstveno zbog štrajkova protiv penzionih reformi, koji su doveli do mnogobrojnih otkazivanja i kašnjenja vozoval, budući da su putničke kompozicije dobile prioritet.

Iako je u drugom kvartalu godine došlo do skromnog oporavka od 11% u odnosu  na prvo tromesečje, železnički teretni promet je i dalje za 18% niži u odnosu na prethodnu godinu. Incident sa klizištem u mestu Maurienne 27. avgusta dodatno je produbio problem, smanjivši izglede za oporavak u 3. i 4. kvartalu.

Unutrašnji vodni transport: nastavlja se opadajući trend

Unutrašnji transport robe vodnim putem, još jedan vitalni deo francuskog logističkog sektora, doživljava produženi opadajući trend u poslednjih godinu i po dana. Ovaj sektor je već izgubio četvrtinu svog obima u poređenju sa periodom pre pandemije. U prvoj polovini 2023. pad aktivnosti je dostigao 14% na godišnjem nivou, pri čemu su cene ostale prilično stabilne, nakon značajnog povećanja prošle godine.

Skladištenje i logističke usluge: značajno usporavanje 

Posle tri godine kontinuiranog rasta od 2020. do 2022. godine, logistička aktivnost u Francuskoj je stala 2023. U drugom i trećem kvartalu je zabeležen pad, što znači da sada već govorimo o tri uzastopna tromesečja. Dok je tokom godine došlo do erozije obima od -1,7 odsto, cene u sektoru su porasle za 5,8% u istom periodu, što je dovelo do povećanja rezultata za 5,1%.

Kada je reč o zauzeću u skladištima, ono je za prvih devet meseci opalo značajnih 24% u odnosu na isti period prethodne godine. Investicije u ovaj sektor su takođe pale za neverovatnih 74% u prvoj polovini godine, što ukazuje na značajno usporavanje rasta logističke industrije.

Francuske luke u oporavku

U 2. kvartalu, francuske pomorske luke su doživele oporavak nakon izazovnog prvog kvartala obeleženog štrajkovima protiv penzionih reformi. Oporavak je prvenstveno pripisan obnavljanju uvoza, posebno u sektoru trgovine ugljovodonicima i vozilima. Međutim, aktivnost je u kontejnerskom segmentu ostala slaba, sa relativnom stabilnošću kod 20′ kontejnera (minimalno smanjenje u odnosu na prvi kvartal od 0,7%. 

U odnosu na prethodnu godinu, došlo je do značajnijeg pada od 12,7%.

Kašnjenja u lukama, koja su se značajno produžila tokom štrajkova u prvom kvartalu, brzo su se vratila na normalne nivoe, što znači povratak na operativnu doslednost. Ovi nalazi bacaju svetlo na izazove sa kojima se suočava industrija pomorskog transporta, obeležene uporno niskim cenama, promenljivim obrascima otkazivanja i stabilizacijom nivoa pouzdanosti. Pored toga, ističu otpornost francuskih pomorskih luka, koje se postepeno oporavljaju uprkos preprekama na koje su naišle ranije ove godine.

Vazdušni transport: postepeni oporavak i pad cena

Teretni promet na francuskim aerodromima je stabilan u preko 3 kvartala. Na godišnjem nivou, beleži se rast od 10%, pre svega zbog činjenice da je prva polovina 2022. bila naročito loša. Sa druge strane, francuske cene avio prevoza pale su u drugom kvartalu 2023. za 26% na godišnjem nivou.

Foto: Pixabay/geralt