Amerika obnovila Srbiji status povlašćene nacije u trgovini

Američki Kongres ponovo je Srbiji odobrio Generalni sistem preferencijala (GSP), koji će važiti od 29. jula 2015. do 31. decembra 2017. Program GSP omogućava povlašćeni bescarinski izvoz u SAD za gotovo 5.000 proizvoda iz 122 odabrane zemlje i teritorije, uključujući i Srbiju.

Pravo na bescarinski tretman po GSP programu Srbiji je isteklo 31. jula 2013. godine, pa su kompanije iz Srbije morale da plaćaju carinu pod uslovima normalnih trgovinskih odnosa na robu koja je ranije bila na režimu bescarinskog uvoza u SAD.

Nova odluka Kongresa omogućava retroaktivnost od 31. jula 2013. godine, tako da će carinska služba SAD (U.S. Customs and Border Protection CBP) izvršiti povraćaj carina koje su izvoznici iz Srbije platili  tokom prekida GSP tretmana. Izvoznici mogu da očekuju povraćaj novca 90 dana od obrade podataka. Više informacija o GSP Više informacija o carinskim procedurama