Bez carinjenja zbirnih pošiljki na Terminalu Beograd

terminal_beograd_010615Pravilnik o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka stupio je na snagu 30. maja. Tim  pravilnikom, članom 5a određeno je da roba, koja se u drumskom saobraćaju u jednom prevoznom sredstvu prevozi za više primalaca, može se staviti u postupak tranzita kod ulazne carinarnice, ako se upućuje sledećim organizacionim jedinicama Carinarnice Beograd, i to:

– Carinska ispostava Luka Beograd

– Carinska ispostava Skladišta

– Carinska ispostava Pančevo

– Carinska ispostava za poslove carinskog nadzora – Beograd

– Carinski referat Luka

Izuzetno od ovog stava, nosiocu odobrenja za neki od pojednostavljenih carinskih postupaka, roba se može staviti u postupak tranzita kod ulazne carinarnice i uputiti carinskoj ispostavi koja nije napred navedena, ako je ta carinska ispostava određena kao odredišna u odobrenju za pojednostavljeni carinski postupak, objavilo je poslovno udruženje „Međunarodni transport“ na svom sajtu.