Kako Carina može pomoći špediterima?

Predstavnici Uprave carina i Poslovnog udruženja Transport i logistika (Špedlog)  sastali su se u četvrtak, 4. novembra, kako bi razmatrali konkretna pitanja koja za sektor špedicije predstavljaju izazov.

Skup je otvorio Slobodan Tomić, koordinator za sprovođenje carinskih procedura u Sektoru za carinske postupke, koji je naglasio da je „Uprava carina otvorena za komunikaciju sa poslovnom zajednicom“, jer je njen glavni prioritet da privredi olakša poslovanje i omogući da se, u okvirima zakonskih mogućnosti, pronađu što bolja rešenja za efikasnije sprovođenje carinskih postupaka.

Predstavnici asocijacije Transport i logistika, predvođeni predsednikom Slavoljubom Jevtićem, su nadležnima u Upravi carina tokom sastanka predstavili neke od nedoumica sa kojima se susreću njihovi članovi u svakodnevnom radu, a za koje veruju da bi u saradnji sa Upravom carina mogle lakše da se reše.

U ime Uprave carina sastanku su prisustvovali predstavnici svih organizacionih jedinica koje prate oblasti na koje su se pitanja poslovnog udruženja odnosila, što je od velikog značaja.

– Mi osluškujemo zahteve privrede, kao i obim posla koje carinske ispostave imaju, pa u skladu sa tim organizujemo rad i planiramo buduća unapređenja carinskih postupaka, svesni toga da je naša uloga da omogućimo privredi da razvije puni potencijal i postane konkurentna na globalnom tržištu – naglasio je Slobodan Tomić i dodao da i „ovaj susret u Upravi carina govori o spremnosti da se dodatno radi na unapređenju komunikacije između Uprave carina i predstavnika privrede“.

– Privrednici dobro znaju da nema lakih i brzih rešenja, da je proces usaglašavanja propisa i pravila ponašanja sa onima koji važe u razvijenom svetu dug i ponekad bolan, ali isto tako znamo da zajedno sa institucijama poput Uprave carina možemo da lociramo probleme i da u duhu međusobnog poštovanja i saradnje lakše pronađemo potencijalna rešenja – naglasio je Slavoljub Jevtić, predsednik asocijacije Transport i logistika.

– Razvoj spoljnotrgovinskog, logističkog i transportnog potencijala Republike Srbije, zajednički je cilj poslovnih udruženja i državnih institucija koje u tom procesu treba da pruže konkretnu podršku, a Uprava carina Srbije će nastaviti da čini sve što je u njenoj moći da se privreda zaštiti od bilo kakvog nelegalnog i neizvesnog postupanja koje bi moglo da uspori stvaranje evropskih uslova poslovanja kojima svi težimo – navodi se u saopštenju Uprave carine.

Izvor/foto: carina.rs