KORONA VIRUS: Kako postupati sa transportnim nalozima za Italiju i iz Italije?

Korona virus je stigao u Evropu. Posledice za međunarodni prevoz robe su sve veće, a situacija nameće mnogo pitanja. Stanje je naročito problematično u Italiji, gde se beleži rast broja zaraženih.

Stručnjaci kompanije Timocom rezimirali su šta bi pošiljaoci, špediteri i prevoznici trebalo da imaju na umu u pogođenim regionima, te kako bi trebao da se ponašaju u slučaju nejasne situacije.

Prema trenutnim informacijama, postoje zabrane ulaska i izlaska za pojedina mesta u provincijama Lodi i Padova u Severnoj Italiji, ali bezbedonosna uputstva se, kao i situacija, mogu veoma brzo promeniti.

– Ukoliko ste nesigurni u vezi sa situacijom na licu mesta (na mestu utovara ili odredištu), preporučujemo da se informišete o ograničenjima putovanja kod italijanskih organa i kontaktirate nalogodavca i to razjasnite sa njim – navode u kompaniji Timocom.

Više informacija o tome možete pronaći na sledećim linkovima:

Kakva je pravna situacija pre početka transporta?

Ako transport još nije započeo, kod trajnih zabrana može postojati takozvana objektivna nemogućnost. Ugovori o transportu koje praktično niko ne može ispuniti uopšteno važe kao ništavni, to jeste takav ugovor ne bi izazvao nikakve obaveze. Niti špediter (ili prevoznik) moraju staviti na raspolaganje kamion, niti izvršilac dobija naknadu za neizvršenu turu.

Ako je pre utovara poznato da nalogodavac ili primalac zbog korona virusa ne rade samo iz opreza, za otkazivanje je odgovoran nalogodavac ako ne može dokazati zabranu rada ili proizvodnje po naredbi nekog držanog organa.

Preporuka je da u tom slučaju još jednom unapred kontaktirate svog nalogodavca.

Kakva je pravna situacija kod transporta koji je u toku?

Ako su prevoznik ili špediter prihvatili transportni nalog preko sistema pametne logistike, to načelno važi kao pravno obavezujući ugovor koju su zaključili sa nalogodavcem.

Ako je transport već započeo iz ili u neki region pogođen korona virusom, tj. uglavnom pre utovara, možete se suočiti sa zabranama vožnji na prilaznim putevima ili u celim mestima u koja ili iz kojih se isporučuje roba kao posledicom zvaničnih mera. U ovom slučaju postoji takozvana prepreka za transport. Ovde se primenjuju članovi 14 i dalje CMR-a, odnosno odgovarajuće odredbe nacionalnog zakonodavstva o transportu. U tom slučaju neophodna izmena transportnog naloga zahteva uputstvo nalogodavca, kao što je da se odgovarajući transport eventualno drugačije obavi, tako što će se npr. dogovoriti alternativno odredište.

U tim slučajevima prevoznik po pravilu ima pravo na naknadu dodatnih troškova, kao što su npr. dodatni troškovi vožnje zbog dužeg puta.

Tek ako nalogodavac nakon poziva ne da nikakva uputstva ili su uputstva neprihvatljiva, prevoznik može okončati transport. Ali pažnja! Prevoznik je u tom slučaju odgovoran za odgovarajuće čuvanje robe. U nekim slučajevima, kao što je kvarljiva roba može doći u obzir prinudna prodaja.

Isto važi ako je npr. preduzeće pošiljaoca ili primaoca zatvoreno ili blokirano i utovar ili istovar kamiona nije moguć. U slučaju nedoumice prevoznik mora pokazati dokaz o blokadi, odnosno zatvorenom preduzeću.

Ako se obavlja ili planira transport iz ili u ovakve regione, preporuka je da pravovremeno uspostavite kontakt sa svojim nalogodavcem i razjasnite situaciju, kako biste izbegli kasnije rasprave i nesporazume.

Više informacija o aktuelnim zatvaranjima puteva za kamione možete pronaći na www.truckban.info.

U slučaju konkretne potrebe za pravnim razjašnjenjem, u kompaniji Timocom savetuju da se zainteresovane strane svakako obrate advokatu, kako bi u obzir bile uzete sve osobenosti određene države, kao i važeći zakoni.