Objavljena Carinska tarifa za 2022. godinu

Vlada Srbije donela je Uredbu o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2022. godinu.

Ovim dokumentom usklađuje se nomenklatura Carinske tarife sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije za 2022. godinu, koja će se primenjivati na svrstavanje proizvoda u Carinskoj tarifi.

Uredba obuhvata i stope, odnosno iznose carine utvrđene Carinskom tarifom koja čini sastavni deo Zakona o Carinskoj tarifi, kao i stope carine koje se primenjuju u skladu sa zaključenim sporazumima o slobodnoj trgovini, primenjene na usklađenu nomenklaturu.

Primena Uredbe o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2022. godinu počinje 1. januara.

Uredbu, čiji je sastavni deo i nomenklatura Carinske tarife za 2022, možete preuzeti sa sajta Vlade Srbije.

Uredba je objavljena u „Službenom glasniku RS“, broj 121/2021.