Intermodalni terminal kapaciteta 12.000 TEU u Pirotu – Bolja povezanost Slobodne zone sa evropskim lukama

Značaj intermodalnog transporta, Slobodna zona Pirot prepoznala je pre nekoliko godina, a u danima kada je ovaj vid prevoza istaknut kao prioritet na globalnom nivou, nastavlja podršku relizaciji projekta Logistički centar Pirot (LCP). Ovaj kompleks obuhvataće 2 glavne celine – infrastrukturno opremljeno zemljište na površini od 40ha (uključujući saobraćajnice, od kojih su neke već izgrađene) i intermodalni terminal početnog kapaciteta 12.000 TEU godišnje, koji će služiti za pretovar kontejnera sa železnice na drum i obrnuto.

Takav koncept industrijskog parka sa intermodalnim terminalom čini područje pirotskog okruga privlačnijim stranim investicijama, pre svega proizvodnim firmama i distributivnim centrima koji se bave uvozno-izvoznim delatnostima imajući u vidu direktnu povezanost sa autoputem Koridora 10.

Ostvarena je dobra logistička povezanost Slobodne zone Pirot sa lukama Burgas, kada je reč o dovozu sirovina za korisnike u kontejnerima, kao i Solun, kada je u pitanju izvoz robe takođe u kontejnerima.

Indirektne koristi LCP su još veće i one se ogledaju u smanjenju broja saobraćajnih nesreća, emisije gasova sa efektom staklene bašte, buke, kao i gužve u saobraćaju. Osim toga, od izuzetnog značaja je povezivanje sa intermodalnim čvorištima u Evropi, kao i otvaranje novih radnih mesta.

Procenjena vrednost izgradnje infrastrukture intermodalnog terminala je 11,6 miliona evra. Kako navode u Slobodnoj zoni Pirot, u toku je otkup parcela za potrebe izgradnje intermodalnog terminala na površini od 3,7 ha. Takođe, pripremljeno je i idejno rešenje, raspored potrebnih objekata na intermodalnom terminalu, procenjena je njihova vrednost i predviđen model finansiranja.

Blizina priključka na autoput Koridora 10 i direktna veza sa železničkom prugom Niš–Dimitrovgrad omogućavaju dobru povezanost budućeg intermodalnog terminala sa Beogradom, Sofijom, Istanbulom i vezu sa Italijom i Grčkom preko panevropskih koridora IV i VIII.

Prednosti 

Prateće logističke usluge Slobodne zone Pirot omogućavaju korisnicima da celokupnu uvozno-izvoznu papirologiju završe na jednom mestu. Sektor špedicije Slobodne zone, sa licencama za carinsko zastupanje, omogućava veoma brzu realizaciju procedure uvoza i izvoza robe. Efikasnosti doprinosi i prisustvo carinskog referata i terminala za carinske preglede.

Imamo parking za 40 teretnih vozila sa pratećom infrastrukturom, na čijem proširenju intenzivno radimo kako bismo omogućili veće kapacitete i bolji kvalitet usluga vozačima kamiona, navode u Slobodnoj zoni.

Korisnici Zone trenutno imaju potrebe za transportom oko 1.500 kontejnera godišnje. U narednom periodu očekuje se da potrebe dodatno porastu, usled povećanja proizvodnje kod postojećih korisnika, privlačenja novih kompanija, kao i trenda ekspanzije kontejnerskog transporta.

Digitalizacija donosi veću efikasnost i fleksibilnost 

Slobodna zona Pirot pruža i usluge organizacije domaćeg i međunarodnog transporta, skladištenja, kao i pretovara robe. U saradnji i parterstvu sa lokalnom samoupravom, vladinim institucijama i carinom, nastoje da na najbolji mogući način korisnicima pomognu da efikasno realizuju sve svoje aktivnosti. Dobar renome, kako u Srbiji, tako i u svetu, omogućio im je da zajedno sa partnerima rade na pronalaženju sredstava za realizaciju daljih projektnih aktivnosti.

Takođe, u Slobodnoj zoni Pirot intenzivno rade na digitalizaciji poslovanja i komunikacije, što će postojećim korisnicima omogućiti veću efikasnost i fleksibilnost pri radu. Nastavljaju i saradnju sa slobodnim zonama širom sveta, kroz razmenu iskustava i dobrih praksi.

Ono što dodatno ističu, jeste briga o zdravlju i bezbednosti, te poštovanje i stalno unapređenje higijenskih mera u skladu sa postojećim i potencijalnim epidemiološkim situacijama.