Potpisana deklaracija o „malom Šengenu“

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, predsednik Vlade Albanije Edi Rama i premijer Severne Makedonije Zoran Zaev potpisali su 10. oktobra u Novom Sadu Deklaraciju o uspostavljanju slobodnog protoka ljudi, robe, usluga i kapitala na Zapadnom Balkanu.

Lideri tri zemlje su se obavezali da će raditi na unapređenju regionalne saradnje u cilju većeg privrednog rasta, privlačenja investicija i podizanja kvaliteta života građana.

U dokumentu se navodi da su potpisnici posvećeni jačanju mira, jednakosti, vladavine prava i prosperiteta za sadašnje i naredne generacije u Jugoistočnoj Evropi.

Kao prvi korak navodi se opredeljenje da se ukinu granične kontrole i druge prepreke slobodnom kretanju u regionu, što je pre moguće i ne kasnije od 2021. godine.

Ljudi će biti u mogućnosti da putuju širom regiona sa važećom ličnom kartom. Oni bi trebalo da budu u mogućnosti da se zaposle bilo gde u regionu i obavljaju posao za koji su kvalifikovani u bilo kom delu regiona. Diplome bi trebalo da budu priznate u celom regionu.

Takođe, intenziviraće se saradnja protiv prekograničnog organizovanog kriminala, kao i uzajamna pomoć u odgovoru na hitne slučajeve, kao što su elementarne nepogode.

U Deklaraciji se izražava posvećenost da se ostvari Regionalna ekonomska zona zapadnobalkanske šestorke, koja bi trebalo da bude zasnovana na punoj inkluzivnosti i na principima četiri fundamentalne slobode u EU – slobode kretanja roba, usluga, ljudi i kapitala.

 

Predsednik je najavio da će na narednom sastanku, koji će se održati 10. novembra u Ohridu, tri zemlje izaći sa najkonkretnijim merama.

Pročitajte šta „mali Šengen“ donosi privredi Srbije.