PRENOS gotovine preko granice: Šta se dešava sa novcem koji carinici oduzmu?

Novi propisi o kontroli gotovog novca koji putnici iznose i unose sa teritorije EU, koji su stupili na snagu pre nekoliko dana, obavezuju sve one koji sa sobom nose više od 10.000 evra (u toj, kao i u drugim valutama) da popune gotovinsku deklaraciju. Osim toga, definicija gotovine je proširena na čekove, menice, kao i zlatnike i predmete od zlata.

Stroža pravila su u Evropi uvedena sa ciljem efikasnije borbe protiv pranja novca i finansiranja ilegalnih aktivnosti, podsetio je Slobodan Tomić, koordinator za sprovođenje carinskih procedura u Upravi carina, gostujući u Jutarnjem programu Radio-televizije Srbije.

– Kontrola u zemljama EU je pooštrena, međutim kod nas je ta kontrola identična: svi slučajevi koji su obuhvaćeni propisima se jednako tretiraju, a to su situacije kad se prenosi novac u svotama preko 10.000 evra ili nekoj drugoj valuti, kao i druge dragocenosti – rekao je Tomić.

Dakle, sa stanovništva postupanja naše carinske službe ništa se nije promenilo, jer mi tako postupamo sve ovo vreme, uključujući situacije koje su novina u EU. To znači da i iznosi ispod 10.000 evra mogu biti predmet kontrole, ako se sumnja da su namenjeni pranju novca, odnosno finansiranju terorizma.

Naveo je da carinici otkrivaju veoma velike iznose – u proseku između 3 i 3,5 miliona evra. Ipak, prošla godina izdvojila se kao rekordna, sa rezultatom od preko 7 miliona evra zadržanih zbog neprijavljivanja.

Ključno je da putnici popune obrazac prijave novca na ulazu, kako bi potom na osnovu izdate potvrde da su novac prijavili, mogli nesmetano da izađu iz zemlje, bez bojazni da su prekršili propise, istakao je Tomić.

– Nažalost, mnogo putnika ne prijavi novac i ne popuni obrazac, čime se izlažu riziku da im novac bude privremeno ili trajno oduzet. Često nas pitaju šta se dalje dešava sa zadržanim novcem, a odgovor je da je naša zakonska obaveza da taj novac u roku od 2 dana uplatimo na račun NBS, dakle on ne ostaje kod nas.

Potom, imamo obavezu da u roku u 3 dana o događaju obavestimo Upravu za sprečavanje pranja novca, vodi se postupak i ono što građani treba da znaju je da novac koji pravosnažnom presudom bude trajno oduzet – postaje prihod budzeta Republike Srbije, objašnjava Tomić.

Tokom gostovanja u Jutarnjem programu RTS bilo je reči i o krijumčarenju druge robe, kao i o neobičnim mestima na kojima je carinici pronalaze tokom svog svakodnevnog rada na granici. Tomić je podsetio da carinici, za svaku kontrolu koju treba detaljno izvršiti, imaju određene tehničke uređaje koji olakšavaju rad.

– Oslanjamo se dakle i na mobilne skenere, fiber optiku, bustere, pa i posebno obučene carinske pse, sve u zavisnosti od toga šta konkretno tražimo, podsetio je.

Izvor: Uprava carina/Radio-televizija Srbije