Ukidanje osetljive robe u zajedničkom tranzitu

Uprava carina Srbije je objavila na svom sajtu da su od 1. maja na snazi promene  u Konvenciji o zajedničkom tranzitnom postupku. Generalni direktorat za poreze i carinu je obavestio Upravu carina da je EU – EFTA Radna grupa za zajednički tranzit i pojednostavljene formalnosti u trgovini robom prihvatila nacrt Odluke za izmenu Konvencije za zajednički tranzitni postupak a u cilju prilagođavanja izmenama Carinskog zakona Unije i njenih pratećih propisa.

S tim u vezi , od 1. maja 2016. godine, u slučajevima zajedničkog tranzitnog postupka, ne primenjuju se posebne odredbe člana 54. Dodatka I, Naslova III, Poglavlje II, za robu visokog rizika od prevare i odredbe člana 1.tačka 3. Dodatka I, Naslova I, kao i Spisak robe koji uključuje veći rizik od prevare iz Priloga I, Dodatka I, Konvencije o zajedničkom tranzitnom postupku, navela je Carina.

Carina napominje da u nacionalnom tranzitnom postupku i dalje ostaju na snazi odredbe
člana 432. i Prilog 43. Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom („Sl. glasnik RS“, broj 93/2010…95/2015) kojim je propisana roba visokog rizika od prevare.

Više informacija pročitajte na sajtu Carine.