Ukrajina postaje članica Konvencije o zajedničkom tranzitnom postupku (NCTS)

Evropska komisija donela je odluku 7. jula da pozove Ukrajinu da postane članica Konvencije o zajedničkom tranzitnom postupku (NCTS) i Konvencije o pojednostavljenju formalnosti u trgovini robom.

Nakon što se Ukrajina pridruži NCTS-u, ukrajinska preduzeća će moći da uživaju u sledećim prednostima i pojednostavljenjima:

– jedna tranzitna deklaracija i jedna garancija za prolaz robe unutar 36 zemalja (zemlje EU, Velika Britanija, Turska, Srbija, Severna Makedonija, Island, Norveška, Lihtenštajn i Švajcarska);
– nema potrebe za odlaskom na carinske terminale, jer će ovlašćena preduzeća moći da šalju i primaju robu  na svojim lokacijama;
– ukrajinske finansijske garancije važiće u 35 zemalja sveta.

Tehnologija koja stoji iza Konvencije je Novi kompjuterizovani tranzitni sistem (NCTS), koji je dostupan je samo članovima Konvencije. Da bi se pridružila konvenciji, Ukrajina mora da uvede NCTS. Carinska služba ove zemlje počela je od 2021. da uvodi NCTS na nacionalnom nivou, prenosi ukrainetoday.org. 

Kabinet ministara je 29. maja 2022. godine usvojio predlog zakona o izmenama i dopunama Carinskog zakonika Ukrajine, neophodan da bi se obezbedila međunarodna primena novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema NCTS i proširila primena odredbi carinskog zakonodavstva EU.

Vlada Ukrajine očekuje da će ta zemlja moći da počne međunarodnu primenu NCTS-a već krajem 2022. godine.