„Luka Bar“ u 2015. ostvarila 213.000 EUR dobiti – Očekuje se promet više od milion tona robe

„Luka Bar“ finansijski pozitivno posluje i prošle godine je ostvarila 213.000 EUR dobiti. Lane je „Luka Bar“ ostvarila pretovar od oko 812.000 tona robe, a ove godine očekuju i više od milion tona.

– „Luka Bar“ beleži pozitivne finansijske rezultate i znatno povećanje u pretovaru tereta. Mi smo od 2010. do 2012. imali terete sa i prema Kosovu, što nam je donosilo znatne prihode. To je prekinuto, pa smo bili prinuđeni da neke druge poslove usmerimo na Bar. Uspeli smo da „dovedemo“ boksit, drvene sekance, glinicu, potom „Fiat“-ove automobile, a ove godine i sirćetnu kiselinu. Sve to je učinilo da Luka beleži pozitivne poslovne trendove i naturalno i finansijski – istakao je izvršni direktor Slobo Pajović.

Ipak, i dalje je vrlo prisutan problem veza Luke sa zaleđem, naročito zbog sporog kretanja teretnih vozova. Izvršni direktor se, ipak, nada da će se izgradnjom auto-puta početi i rekonstrukcija pruge i da će se Luka značajno bolje pozicionirati.

Ministar pomorstva i saobraćaja Ivan Brajović izjavio je da je Luka jedan od najvažnijih pokretača razvoja i da se sve čini da se razvojem saobraćajne infrastrukture omogući da Luka svoje kapacitete može da valorizuje na pravi način.