NAJVEĆA evropska luka očekuje zakrčenja i u 2022.

Uska grla i saobraćajne gužve u Luci Roterdam verovatno će se nastaviti i tokom iduće godine, procenili su zvaničnici najveće evropske luke u četvrtak.

– Procenjujemo da se situacija neće značajnije promeniti pre kraja 2022. – rekao je komercijalni potpredsednik Luke Roterdam Emil Hoogsteden (Emil Hohštede), dodavši da do promena neće doći sve dok traje velika ekspanzija online kupovine, te da im jedino ostaje „da se suoče sa izazovima“.

Obim saobraćaja u luci sada je veći nego što je bio 2019. godine, ali je ograničen logističkim izazovima koje luka mora da reši, istakli su lučki zvaničnici.

Zaključno sa septembrom, u proteklih 12 meseci pretovareno je 7,8% više TEU nego u uporednom periodu godinu dana ranije.

Zvaničnici luke objašnjavaju da je sada prioritetna organizacija pouzdanog rasporeda pretovara tereta, kao i da će to teško postići, jer je globalna flota brodova zapravo „smanjena“ za 25%, zbog dužeg vremena čekanja u ključnim lukama u Aziji i SAD.

U ovom trenutku na ulazak u Luku Roterdam se ne čeka, ali su skladišni kapaciteti popunjeni i otežane su veze sa evropskim zaleđem.

Hans Nagtegaal (Hans Nahtehal), direktor kontejnerskog sektora u roterdamskoj luci, rekao je da se prosečno „vreme zadržavanja“ po kontejneru sa 4 dana, pre pandemije, sada povećalo na sedam dana. 

– Možete zamisliti šta to znači za kapacitet terminala, ali i za efikasnost – istakao je Nagtegaal.

Izvor: seebiz.eu