Odlični rezultati silosa Luke Rijeka u 2021.

Premda se 2021. godina pokazala kao vrlo zahtevna, usled nižih prinosa žitarica (sa izuzetkom pšenice), kao i promena situacije na tržištu, silos Luke Rijeka zabeležio je utovar 170.000 tona i time i ove godine ostvario još jedno povećanje količine u odnosu na prethodnu.

Silos je i sada praktično pun, a prema svim pokazateljima dalji rast će se nastaviti i sledeće godine, piše riječki bur.com.hr.

Od 310.000 tona, oko 5% odlazi na robu iz inostranstva – Srbija, Mađarska, dok je ostala roba iz Hrvarske. Takođe, silos je potpuno „GMO free“.

Riječki terminal za žito je tokom 2020. godine, posle mnogo godina, na brodove utovario 140.000 tona (ako se posmatra period sezone jul 2020 – jul 2021, pretovareno je 240.000 metričkih tona). Godinu dana pre, 2019, utovar/istovar na terminalu je iznosio svega 18.000 tona, dok je prosek u poslednjih 5 godina bio oko 30.000 tona.

U Luci Rijeka kažu da nije bilo lako ostvariti rast tereta u ovom procentu i praktično početi „od nule“, ali nakon ugovaranja novog tereta i ukazanog poverenja klijenata, isto je opravdano na terenu, te svi željno iščekuju nove klijente i nove „tone“, kao i nastavak uspešne saradnje sa postojećim.

Foto: lukarijeka.hr