Rast kontejnerskog prometa na Brajdici u 2023.

Na kontejnerskom terminalu Brajdica u riječkoj luci, kojim upravlja kompanija Jadranska vrata (AGCT), prošle godine je pretovareno rekordnih 386.000 TEU, a terminal je opslužio 275 brodova.

Prethodne, 2022. godine, na terminalu Brajdica pretovareno 373.000 TEU. Iz Jadranskih vrata ističu kako sada od svih kontejnera koji se ovde pretovaraju gotovo 50% na terminal dolazi, ili sa njega odlazi, koristeći železničke servise.

Taj trend učvršćuje poziciju kompanije i Rijeke kao kontejnerske luke za Srednju i Jugoistočnu Evropu, kao i značaj razvijene i održavane železničke infrastrukture.

Jadranska vrata ulažu u nabavku dve nove Super Post Panamax dizalice i opremu za manipulaciju kontejnerima na skladišnom prostoru, kako bi omogućili rad na puno većim kontejnerskim brodovima i osigurali budućnost terminala. Takođe, u narednim mesecima biće zaršeno produbljene 100 metara operativne obale, nakon čega je ključno započeti Fazu 2 produbljenja, kako bi se osigurao barem jedan vez za veće brodove, poručuju.

Bez obezbeđivanja dodatne dubine, naime, Rijeka bi mogla biti ograničena u kapacitetu za prihvat velikih brodova, čime b i rizikovala gubitak tereta u korist drugih jadranskih luka.

Jadranska vrata trenutno direktno zapošljavaju 242 radnika, a za deo poslova angažuju podizvođače, pa je tako ukupno zaposlenih više od 300.

Ističu da neki od poslova na terminalu zahtevaju obuku od 6 do 12 meseci, te da aktivno podstiču razvoj kvalifikovane radne snage kroz partnerstva sa lokalnim obrazovnim instucijama, prenose seebiz.eu. 

  • PROČITAJTE kakve rezultate su ostvarila druga privredna društva koja posluju u riječkoj luci: 

Rezultati Luke Rijeka u 2023: blagi pad prometa i potonuće dobiti