Uvoz robe iz Kine u Srbiju – Novi COSCO servis „od vrata do vrata“ do Grčke i susednih zemalja

Kompanija COSCO Shipping proširila je svoj portfolio još jednim digitalizovanim servisom u lancu snabdevanja. Kroz servis Talent Athena od 31. avgusta klijentima je dostupna usluga “od vrata do vrata”, od Kine do Grčke i susednih zemalja: Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Severne Makedonije i Srbije. Servis uključuje i usluge carinskog deklarisanja u luci polaska, usluge otpreme i usluge carinskog tranzita u odredišnim lukama/na krajnjim destinacijama.

Nakon što je nekoliko dana ranije lansiran servis For For Tune, za transport tereta Evropa-Kina, kupci sada kroz Talent Athena mogu da uvoze robu iz Kine u Grčku i susedne zemlje “iz jednog izvora”, navodi kompanija.

Kao i kod drugih usluga koje zaokružuju lance snabdevanja od polazišne do krajnje destinacije, a dostupni su na digitalnoj platformi SynCon Hub kompanije COSCO Shipping, klijenti mogu da računaju na brzu i laku realizaciju porudžbine, pouzdanost isporuke, vizuelno praćenje celog procesa, kao i transparentan uvid u sve naknade, odnosno troškove, ističe COSCO.

Na SynCon Hub platformi kompanije mogu uneti svoje porudžbine za uvoz robe preko vodećih spoljnotrgovinskih ruta, uz pouzdane garancije isporuke, bez potrebe za kontaktiranjem više transportnih firmi ili špeditera. Na osnovu resursa kojima sami upravljaju i namenskih kombinovanih prevoza, naknade i pravila naplate su uvek transparentni, uz mogućnost da se bira više opcija. Kada proces rezervisanja otpočne, rezervacija će biti potvrđena u roku od svega dva radna sata.

Talent Athena pruža garancije za trajanje utovara i istovara, obezbeđujući četiri sata besplatnog vremena za utovar na mestu utovara i dva sata besplatnog istovara kontejnera na mestu isporuke, kao i besplatno vreme korišćenja kontejnera u luci polaska i odredišta.

Kompanija navodi da usluga isporuke kontejnera od vrata do vrata važi samo za generalne kontejnerske terete (ne obuhavata prevoz rashlađene niti smrznute robe, kao ni opasnu robu), koji se prevoze COSCO Shipping kontejnerima od 20 i 40 stopa.

Izvor: hellenicshippingnews.com