Crna Gora želi više tranzitne robe – Kreće kontejnerski voz od Bara do Beograda

Povećanje intenziteta tranzitnih tokova preko Crne Gore direktno bi uticalo na rast obima aktivnosti Luke Bar i Port of Adria, železničkih i drumskih operatora, ocenjeno je na sastanku o unapređenju logističkog pravca preko barske luke, organizovanom u Privrednoj komori (PKCG), prenosi RTCG.

Predstavnici PKCG i kompanija Luka Bar, Port of Adria, Montecargo, Željeznička infrastruktura, Željeznički prevoz i Održavanje željezničkih sredstava, kazali su da im je osim intenziviranja trasporta na pravcu Srbija-Bar, neophodno pozicioniranje barske luke kao alternativne za robu iz Bosne i Hercegovine (BiH) i sa teritorije KiM.

Za obezbeđenje uslova za privlačenje tranzitnih roba u Crnu Goru neophodan je zajednički nastup na tržištu preduzeća Luka Bar, Port of Adria, Montecargo, Srbija Kargo, te Željezničke infrastrukture i donošenje jedinstvene cene za sve vrste robe. Najavljeno je da će početkom februara krenuti realizacija jednog od najznačajnijih projekata železničkog saobraćaja. Reč je o kontejnerskom vozu koji će saobraćati od Bara do Beograda.

Učesnici sastanka su kazali da je potrebno kreirati najpovoljnije uslove, u smislu cene i kvaliteta usluge, kako bi taj projekat dao najbolje rezultate.

Predstavnici Luke Bar i Port of Adria predložili su da se smanji naknada za upotrebu obale i da se sredstva dobijena po tom osnovu usmere u njeno uređenje.

– Naknada sada iznosi 60 centi po toni i tri puta je veća nego u Luci Ploče, a njenim smanjenjem bi se unapredila konkurentnost barske luke – ocenjeno je na sastanku.

Učesnici sastanka su kazali da je u okviru slobodne zone Luke Bar potrebno formirati biznis zone u kojima bi se omogućili stimulansi za poslovanje kompanija, što je preduslov za dalji razvoj kompanije.

– Već postoji značajno interesovanje za poslovanje u slobodnoj zoni, a ono bi bilo znatno veće ukoliko bi postojale stimulativne mere sa lokalnog i državnog nivoa. Na tu temu će biti organizovan sastanak sa predstavnicima Ministarstava finansija i ekonomije, kao i Uprave carina – navodi se u saopštenju PKCG.

PKCG će, kako su kazali njeni predstavnici, predložiti Ministarstvu finansija izmenu pravilnika kako bi se otklonila zabrana točenja goriva u brodove na vezovima i sidrištima. Oni smatraju da aktuelno rešenje da se brodovi remorkerima prebacuju do benzinske stanice Jugopetrola, znatno utiče na troškove prevoznika.

Inicirano je organizovanje sastanka sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i Direkcije za vanredne situacije, u cilju povećanja transporta B materije preko Luke Bar, jer bi izostanak tog posla doveo do gubitaka za sve učesnike u transportnom lancu.

– Potrebno je poboljšanje uslova za intermodalnost, a prvi korak je izrada studije koja bi, između ostalog, predložila aktivnosti razvoja sveobuhvatnog intermodalnog transportnog sistema – naveli su u saopštenju i dodali da će PKCG inicirati izradu takve studije koja bi mogla da uključi i eksperte iz CANU-a.

Montecargo, kako je najavljeno, planira da u ovoj godini preveze 1,36 miliona tona robe, čemu će doprineti transport rude gvožđa za potrebe HBIS Group iz Smedereva i koncentrata Bakra za kompaniju iz Bora.