Kako napreduje izgradnja pruge Novi Sad-Subotica? (VIDEO)

Radovi na izgradnji brze pruge između Novog Sada i Subotice, početkom avgusta i četiri meseca od kako su počeli, odvijaju se na većem broju lokacija duž trase buduće nove železničke saobraćajnice, saopštila je Infrastruktura železnice Srbije.

Železnički saobraćaj između Novog Sada i Subotice obustavljen je 7. aprila 2022. godine, nakon čega su demontirani koloseci, kontaktna mreža i kompletna stara železnička infrastruktura između Novog Sada i Subotice.

Građevinski radnici su trenutno aktivni duž cele trase buduće brze pruge, a najintenzivnije je na deonici između Novog Sada i Vrbasa.

Jedno od najaktivnijih gradilišta je u železničkoj stanici Novi Sad. U toku su radovi na rekonstrukciji trećeg i četvrtog perona, koji obuhvataju ugradnju armature i betoniranje, kao i bušenje rupa za ankere na temeljima nadstrešnice. Na drugom i trećem peronu u stanici Novi Sad u toku je postavljanje novih behaton ploča, kao i demontaža starih mermernih ploča sa dela stanične fasade ka peronima.

U stanicama Novi Sad i Tehničko-putnička stanica Novi Sad u toku su radovi na izgradnji podhodnika.

U okviru izgradnje novog podvožnjaka u Partizanskoj ulici u Novom Sadu, na gradilište se dovoze novi šipovi i radi na betoniranju za njihovo postavljanje. Takođe, u toku je izmeštanje elektro instalacija i kanalizacije sa lokacije podvožnjaka u Partizanskoj ulici u Novom Sadu.

U stanici Stepanovićevo u toku je izgradnja armature i betoniranje peronskih zidova, dok su u Kisaču u toku pripremni radovi za izgradnju peronskih zidova, navodi Infrastruktura.

Na dvanaest i po kilometara dugoj deonici Novi Sad – Rumenka – Kisač radi se na čišćenju terena, sečenju drveća, pirokom iskopu u izradi nasipa, u okviru radova na pripremi donjeg stroja na trasi buduće brze pruge. Na ovom potezu u toku su i geomehanička ispitivanja, kao i geodetska kontrola do sada realizovanih aktivnosti.

Između Vrbasa i Naumovićeva počelo je uklanjanje drveća i šiblja na trasi budućeg vijadukta kod Velikog bačkog kanala, a trenutno su u toku radovi na izgradnji još dva nadvožnjaka na ovoj deonici, kao i po jednog podvožnjaka i propusta.

I najzad, na deonici između Naumovićeva i Subotice u toku su radovi na izmeštanju kablova u zoni izvođenja radova.

U Subotici se grade dva nova podvožnjaka. Radovi na prvom u Bajnatskoj ulici već su započeli, dok je u Lošinjskoj ulici u toku izmeštanje kablova za izgradnju drugog podvožnjaka.

Pruga Novi Sad-Subotica deo je pruge za velike brzine od 200 km/sat kroz Srbiju, od Beograda do državne granice sa Mađarskom.

Izvođač radova je kineski konzorcijum China Railway International i China Communications Construction Company, a vrednost ugovora 1,16 milijardi dolara. Rok za završetak radova je 33 meseca od potpune obustave saobraćaja na celoj trasi od Novog Sada do Subotice, podseća Infraž. 

Od početka avgusta, podsetimo, teretni vozovi ponovo saobraćaju prugom Subotica-Segedin, koja je veoma važna da bi očekivani radovi na mađarskoj strani brze pruge Beograd-Budimpešta mogli da se odvijaju u potpunoj obustavi saobraćaja.

Foto: YouTube/PrintScreen