Revolucija u transportu robe železnicom

Indra„, vodeća globalna konsultantska i tehnološka kompanija, radi na projektovanju i razvoju pametne platforme koja će digitalno prepoznavati automobile i utovarne jedinice koje se transportuju na železničkim terminalima. Novo rešenje će dovesti do povećanja od 10% u kapacitetu, pouzdanosti i tačnosti transporta robe vozom.

U okviru projekta FR8Hub R&I (Informacije u realnom vremenu i energetski efikasna rešenje za železnički transport), kompanija će preneti funkcionalnost svoje free-flow identifikacije i elektronskog portala naplate putarine na autoputevima na železnički saobraćaj, krećući se od dinamične i automatske detekcije u realnom vremenu, klasifikacije i identifikacije vozila do železničkih vozila i robe.

Ovo je moguće zahvaljujući naprednom „Indra“ rešenju, koje uključuje laserske senzore i snimanje slika visoke rezolucije, na koje će se dodati novi senzori, poput elektronskih oznaka sa RFID tehnologijom i specifični algoritmi za identifikaciju železničkih vozila.

„Indra“ takođe učestvuje u definisanju sistema za upravljanje mrežama u transportu robe železnicom, koji će poboljšati taktiku ovog transportnog sistema i operativno planiranje. Projekat FR8Hub će razviti multimodalnu platformu za razmenu podataka između različitih aktera uključenih u transport robe kako bi sve informacije bile dostupne operateru. On će moći da zna koja će roba stići, koja je poslata, itd. i time će se poboljšati donošenje odluka.

Definicija ovog sistema upravljanja mrežom će dozvoliti „Indri“ da unapredi svoj DaVinci TMS sistem i integriše ga u železnički teretni transport. Ova adaptacija, pored novog razvoja u okviru transverzalnog projekta IMPACT-2, takođe deo Shift2Rail-a, omogućila bi integraciju „Indrin“-og DaVinci sistema sa novom intermodalnom platformom za razmenu podataka. Prema tome, svim informacijama se može pristupiti u realnom vremenu, kao i novim uslugama koji su specifične i preciznije, kako za operatera tako i za korisnike mreže.