Transport OTPADA železnicom – Vozovi zamenili više od 11.000 kamiona

Izmenjeni Zakon o upravljanju otpadom (AVG) koji je na snazi u Austriji od početka godine doneo je ogroman potencijal za zaštitu životne sredine, kao i za ekološki prihvatljiv transport otpada železnicom. On propisuje da se otpad ukupne težine veće od deset tona mora prevoziti železnicom ako je udaljenost veća od 300 kilometara.

Iz austrijske teretne železnice navode da su, u saradnji kako sa postojećim tako i novim klijentima, već razvili niz logističkih koncepata koji su „operativni i ekonomski isplativi“. Potpisani su i realizovani mnogobrojni ugovori, a početna procena pokazuje da se 200.000 tona otpada koji je ranije transportovan kamionima sada prevozi železnicom, što je ekvivalentno više od 11.400 putovanja kamionom.

Ako bi se poređala sva ova vozila, od Beča, napravila bi saobraćajnu gužvu od oko 200 kilometara na autoputu – sve do Graca. Izbegavanje ovih putovanja zato dovodi do značajne koristi za životnu sredinu, poručuje RCG.

Kako navode, efikasna logistička rešenja za transport otpada dostupna su ne samo u Austriji, već i na međunarodnom nivou.

Prevoz mulja i komunalnog otpada

Kompanija za odlaganje otpada böhler Abfall GmbH, je u saradnji sa železničkom logistikom RCG, pobedila na tenderu Ekološkog udruženja Forarlberga za transport kanalizacionog mulja, tako da se više od 12.000 tona kanalizacionog mulja transportuje u Donju Austriju svake godine.

Zakon o upravljanju otpadom se takođe primenjuje na međunarodni uvozni, izvozni i tranzitni saobraćaj. Za italijansku kompaniju DIFE, RCG transportuje 5.000 tona komunalnog otpada godišnje iz Italije u Holandiju na termičku reciklažu i prelazi put dug 1.600 kilometara železnicom kroz Austriju.

LINZ AG je dugogodišnji kupac RCG-a, a od početka godine je, pored godišnjih 78.000 tona, RCG za njih transportovao dodatnih 7.500 dodatnih tona komunalnog otpada od Graca do Linca.

I sporedni koloseci pomažu u postizanju klimatskih ciljeva

Osim toga, modernizacija i povećana upotreba sporednih koloseka od strane kompanija je još jedan suštinski korak ka postizanju austrijskih klimatskih ciljeva.

Nedavno je u Donjoj Austriji puštena u rad četvrta spojna pruga za velikog kupca. U 2022. godini, pruga Fliegerhorst Brumowski/Langenlebarn Fliegerhorst je u potpunosti renovirana i ponovo puštena u rad (u saradnji sa Oružanim snagama Austrije), a izgrađen je sporedni kolosek u luci Freudenau u Beču u partnerstvu sa kompanijom Bau Beton. U planu je renoviranje i izgradnja pet novih ili postojećih sporednih koloseka, kao i modernizacija osam utovarnih mesta, navodi se u saopštenju RCG.

Foto: ÖBB/Andreas Scheiblecker