Waberer’s vozi robu i železnicom – Potpisan ugovor o kupovini Petrolspeda

Waberer’s International potpisao je kupoprodajni ugovor za kupovinu 51% udela u železničkoj logističkoj kompaniji Petrolsped Kft, objavila je  mađarska kompanija za logistiku i transport. Finansijski detalji transakcije nisu saopšteni. Nakon pisma o namerama potpisanog u julu, Waberer’s je sproveo detaljnu finansijsku, pravnu i tehničku analizu i dogovorio se sa vlasnicima Petrolspeda o detaljima kupovine udela i kolektivnog ugovora za buduće zajedničko upravljanje kompanijom.

Očekuje se da će transakcija biti završena početkom 2024. godine, nakon ispunjenja uslova iz kupoprodajnog ugovora i po okončanju uobičajenih regulatornih procedura.

Grupa Petrolsped je najviše aktivna u pružanju usluga železničke logistike u Mađarskoj i Rumuniji za rasuti i specijalizovani železnički transport, bilo direktno ili preko svojih podružnica – Pultrans i PSP Cargo Romania.

Slično poslovanju Waberera u drumskom transportu, Petrolsped grupa kombinuje fleksibilne transportne usluge uz pomoć podizvođača i usluge železničkog transporta sa sopstvenom flotom lokomotiva i vagona. Glavne grupe roba koje kompanija isporučuje uključuju poljoprivredne proizvode, sirovine za građevinsku industriju ili elektrane, naftne derivate i vozila.

Petrolsped je u završnoj fazi izgradnje modernog intermodalnog terminala u južnom delu Mađarske, koji može da pruži optimalnu osnovu za intermodalni transport između Balkana i Zapadne Evrope.

Prema javno dostupnim podacima kompanije, konsolidovani promet Petrolsped grupe porastao je sa 13,930 milijardi HUF (oko 37 miliona evra) u prethodnoj godini na 21,064 milijarde HUF (oko 55,9 miliona evra) u 2022. godini, a korigovani profit nakon oporezivanja povećan sa 421,372 miliona HUF na 1,348 milijardi HUF u istom periodu.

Konsolidovana prodaja kompanije Waberer’s International Nirt. prema MSFI porasla je na 675,9 miliona evra prošle godine u poređenju sa 590,8 miliona evra 2021. godine. Dobit nakon oporezivanja pala je sa 23,1 miliona evra na 16,2 miliona evra u istom periodu.

Foto: waberers.com

Izvor: Trans.info