Povezivanjem „zelenih koridora“ i „zelenih traka“ do lakše trgovine sa Evropom

Privredne komore zemalja Višegradske grupe (VG4) i Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana (KIF ZB6) potpisale su juče u Budimpešti zajedničku deklaraciju kojom se zalažu za pojednostavljivanje trgovine kompanija iz našeg regiona sa Evropskom unijom, kroz povezivanje zapadnobalkanskih „zelenih koridora“ sa „zelenim trakama” EU.

Na sastanku Upravnog odbora KIF-a Zapadnog Balkana ponovljen je i zahtev šest privrednih komora regiona Evropskoj uniji da se omogući vizna liberalizacija građanima sa Kosova jer, kako ukazuje Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije – „nema rasta privrede i razvoja malih i srednjih preduzeća, kada ljudi ne mogu da putuju i dogovaraju poslove“.

Privredne komore Višegradske grupe – Mađarske, Poljske, Slovačke i Češke dale su kroz zajedničku deklaraciju punu podršku pristupanju šest ekonomija Zapadnog Balkana Evropskoj uniji i integraciji regionalnih privreda u jedinstveno evropsko tržište.

Predstavnici deset privrednih komora, VG4 i KIF ZB6, istakli su važnost unapređenja poslovne i investicione klime i razvoja privatnog sektora na zapadnom Balkanu naglašavajući da je prioritet održivi ekonomski rast, digitalna i zelena transformacija industrije i energetska bezbednosti u skladu sa Zelenom agendom Evropske unije za ZB.

Izvor: pks.rs