CPC kartice: Da li periodične obuke moraju da se odslušaju do kraja godine?

Svi vozači koji su izvadili CPC karticu 2019. godine, a nisu pohađali periodičnu obuku tokom 2020. godine, treba da na vreme krenu sa ispunjavanjem svojih obaveza u vezi sa produžavanjem roka važenja kartice. Na taj način će izbeći potencijalne probleme i eventualni gubitak prava na obnavljanje periodičnog CPC sertifikata, podsećaju iz Centra za motorna vozila AMSS.

Zbog učestalih pitanja u vezi sa obavezom pohađanja periodične obuke, AMSS je objavio podsetnik o pravilima za sertifikate stručne kompetentnosti (CPC), kao i pojašnjenje o periodičnim obukama.

Sertifikat o stručnoj kompetentnosti (CPC) je dokument koji profesionalni vozač mora da poseduje na osnovu Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima. Izdaje se na neodređen vremenski period. Stiče se na osnovu priznate kvalifikacije ili pohađanjem obavezne početne obuke (osnovne ili dodatne).

Kvalifikaciona kartica vozača je međunarodni dokument koji glasi na ime vozača i izdaje se na osnovu sertifikata o stručnoj kompetentnosti. Izdaje se sa rokom važenja od 5 godina i obnavlja se na osnovu stečenog periodičnog CPC-a, odnosno pohađanjem 5 obaveznih seminara (periodičnih obuka) u periodu od pet godina od dana izdavanja CPC kartice.

Periodična obuka sprovodi se kroz OBAVEZNE seminare unapređenja znanja, koji su jednodnevni i sastoje se od sedam nastavnih časova.

U toku jedne kalendarske godine, vozač može pohađati najviše dva seminara koji imaju različite teme.

Zbog toga je važno da oni koji su karticu izvadili 2019, a tokom prošle godine NISU pohađali seminare, na vreme krenu sa ispunjavanjem obaveza, kako bi stigli da sve ispune do 2024, ističu iz CMV AMSS.

Seminari se odvijaju u centrima za obuku vozača – spisak centara možete pogledati na sajtu Agencije za bezbednost saobraćaja.

Mreža CPC centara CMV Auto-moto saveza Srbije obuhvata lokacije u Beogradu, Čačku, Novom Sadu, Paraćinu, Novom Pazaru, Subotici, Kikindi i Velikoj Plani. Više detalja o obukama, načinu prijavljivanja i uslovima, možete pogledati na sajtu cpc.rs, kao i Facebook stranici AMSS CMV – Centar za CPC obuku – kod 95.