Evrodizel stigao na 45% ukupnih troškova – Srpski prevoznici traže hitne mere zbog cena goriva

Poslovno udruženje drumskog saobraćaja Srbijatransport uputilo je u sredu (18. maja) nadležnim državnim organima novu inicijativu za hitne mere za prevazilaženje problema koje izazivaju povećanja cena goriva.

Hitne mere koje prevoznici traže od Vlade Srbije odnose se na smanjenje akzica i drugih poreza i naknada u vezi sa gorivom za legalne prevoznike sa licencom u javnom drumskom transportu putnika i stvari.

Transportni operateri javnog prevoza komercijalne robe i putnika u drumskom saobraćaju, u Srbiji i svim regionima Evrope, suočavaju se sa rastućim cenama goriva. Globalne cene nafte su na najvišem nivou za najmanje jednu deceniju i rastu usled nastavka nestabilnosti i sankcija u vezi sa ratom u Ukrajini, naglašavaju prevoznici.

Uz minimalne marže, operateri moraju da prenesu povećanje troškova na korisnike ili rizikuju dodatne poteškoće u poslovanju i bankrot, stvarajući dodatni pritisak na troškove i održivost transportnih lanaca snabdevanja.

Osim toga, prevoznici su često „stisnuti u pogledu finansijskih tokova novca: između kratkih komercijalnih rokova za plaćanje obaveza za gorivo i mnogih drugih troškova poslovanja i plaćanja računa prema svojim dobavljačima“, navodi se.

Ovo ograničava njihovu finansijsku sposobnost da se prilagode brzorastućim cenama goriva, a mali i srednji operateri posebno mogu da se suoče sa iznenadnim bankrotom, ističu u Srbijatransportu.

U Srbiji je trošak evrodizela za legalnu transportnu privredu u poslednjih godinu dana porastao 39,2%. Ova činjenica dovodi troškove za evrodizel gotivo na nivo od 45% ukupnih troškova poslovanja, što je dramatičan poremećaj struktura troškova i čime je ugušena ekonomska održivost poslovanja, navedeno je.

– Ukazujemo da prethodne mere Vlade Srbije i korekcija akcize na evrodizel gorivo za 15%, što sada iznosi 50,56 dinara po litru, nisu imale uticaja na pomoć sektoru javnog transporta putnika i stvari, s obzirom na to da je Zakonom o akcizamma definisano da od 15. februara 2021. godine kupcu – kranjem korisniku derivata nafte – akciza na gasna ulja koja se koriste kao motorno gorivo za transportne svrhe za prevoz lica i stvari iznosi 50,12 dinara po litru.

Udruženje zbog toga, kako se navodi, poziva na hitne mere za prevazilaženje problema koje izaziva povećanje cena goriva, uz podsticanje Vlade da smanji akcize i druge poreze i naknade u vezi sa gorivom.

Ukazujemo da legalna transportna privreda u drumskom transportu ima ozbiljne probleme u poslovanju i da očekuje veoma konkretne mere u opštem interesu.

Nedostatak podrške industriji drumskog transporta, koja je suočena sa ogromnim povećanjem troškova, u narednim mesecima rezultiraće lancem blokada i bankrota bez presedana, uz ozbiljan inflatorni uticaj na troškove transporta, kao i nestašicama transporta i daljim poremećajima u lancima snabdevanja, poručuju prevoznici dodajući da očekuju „konstruktivan sastanak sa nadležnim institucijama“.

Kako evropske zemlje pomažu transportnu privredu 

Prevoznici su priložili i pregled aktuelnih vladinih mera za podršku sektoru transporta putnika i stvari u drumskom saobraćaju, u zemljama širom Evrope.

U nastavku možete pogledati koje mere su uvele Češka, Francuska, Mađarska, Irska, ItalijaLuksemburg, Holandija, Portugalija, Španija, Švedska.