Licenca za transport robe u Sloveniji – novi USLOVI

U Sloveniji je 6. avgusta stupio na snagu izmenjeni Pravilnik o dozvolama za saobraćajni promet, kojim su propisani i novi uslovi za dobijanje i obnovu licence za transport robe. Usaglašenost sa novim uslovima obavezna je najkasnije od 23. novembra 2020, podseća agencija DATA d.o.o, specijalizovana za konsultacije i podršku pri registraciji preduzeća u Sloveniji.

Licenca za transport robe u Sloveniji – uslovi

Licenca za transport robe podleže određenim zahtevima. Da bi preduzeću bila odobrena licenca, ono mora da ispuni sledeće uslove:

• dobra reputacija – nekažnjavanost;
• adekvatna finansijska pozicija;
• kvalifikovana osoba koja obavlja dužnost rukovodioca transporta;
• da poseduje ili iznajmljuje najmanje jedno motorno vozilo registrovano u Republici Sloveniji za svaku vrstu transporta;
• da izmiruje svoje poreske obaveze i doprinose za socijalno osiguranje;
• da ispunjava uslove u vezi sa sedištem preduzeća (poslovni prostor, oprema, skladištenje dokumentacija itd);

Da li vam je bila licenca odobrena pre 6.8.2020?

Sva transportna preduzeća koja su dobila licencu za transport robe pre 6.8.2020 dužna su da ispoštuju nove uslove najkasnije do 23.11.2020.

Nova pravila odnose se i na poštovanje uslova vezanih za sedište preduzeća i za broj zaposlenih vozača, kao i drugih zaposlenih u preduzeću.

Licenca za transport robe – uslovi vezani za sedište preduzeća

Svako transportno preduzeće koji želi da dobije ili održi licencu za transport robe mora posedovati ili iznajmiti najmanje jedan prostor odgovarajuće veličine u glavnoj kancelariji preduzeća ili filijale u Republici Sloveniji. Minimalna veličina prostora koja je potrebna određuje se brojem licenciranih vozila koje kompanija poseduje.

Preduzeće će u tom prostoru voditi računa o poslovnim dokumentima, posebno o svim računovodstvenim dokumentima, kadrovskoj dokumentaciji, dokumentaciji sa informacijama o vožnji i periodima odmore, kao i drugim dokumentima koji se odnose na poštovanje uslova za dobijanje licence za transport robe.

U poslovnom prostoru preduzeće takođe mora da poseduje odgovarajuću opremu, tačnije osnovnu komunikacijsku opremu i kancelarijsku opremu.

Kompanija takođe mora da ima radno vreme objavljeno na istaknutom mestu. Radno vreme se određuje između 7 i 17h, u minimalnom periodu od 6 časova dnevno.

Licenca za transport robe – samo ako imate dovoljno zaposlenih!

Preduzeća koja imaju licencu za prevoz robe takođe moraju da se pridržavaju uslova koji se odnose na broj zaposlenih vozača i drugih zaposlenih u tom preduzeću.

Minimalan broj zaposlenih vozača utvrđuje se brojem licenciranih vozila koje kompanija poseduje. Na primer, preduzeće sa do dva vozila mora da ima najmanje jednog zaposlenog vozača, preduzeće sa četiri vozila najmanje dva zaposlena vozača itd.

Kompanije sa pet ili više vozila takođe moraju da imaju adekvatan broj drugih zaposlenih u kompaniji osim vozača. Na primer, firma sa 5-10 vozila mora da ima bar još jednog zaposlenog, a preduzeće sa 11-20 vozila mora da ima još najmanje dva zaposlena itd.

Prisustvo u preduzeću i radno vreme

Najmanje jedno zaposleno lice mora biti prisutno u prostorijama preduzeća tokom službenog radnog vremena preduzeća. Međutim, ukoliko preduzeće nema više od 5 vozila, do rukovodioca prevoza ili direktora možete doći telefonskim putem tokom radnog vremena. U slučaju nadzora, rukovodilac prevoza ili direktor preduzeća moraće da se pojavi u seduštu preduzeća, u roku koji je odredio nadzorni organ.

Izvor: data.si

Podeli na društvenim mrežama: