PERIODIČNE obuke profesionalnih vozača – Radno vreme posade i upotreba tahografa

Svaki profesionalni vozač koji želi da obnovi kvalifikacionu karticu, nakon 5 godina obavezan je da stekne periodični CPC. Petogodišnji period važenja kvalifikacione kartice počinje od momenta izdavanja kvalifikacione kartice profesionalnog vozača, odnosno datuma naznačenog na kartici.

U tih 5 godina profesionalni vozač je u obavezi da pohađa 5 različitih obuka, a svaka od njih sprovodi se kao jednodnevni seminar unapređenja znanja. U toku jedne kalendarske godine, vozač može pohađati najviše dva seminara koji imaju različite teme.

Jedna od tema seminara koje u svojim centrima organizuje CMV AMSS je Radno vreme posade vozila i upotreba tahografa, a u nastavku možete pročitati više informacija i detalje o prijavi.

Šta podrazumeva seminar? 

Ova tema obrađuje osnovne pojmove koji se odnose na radno vreme vozača u transportu, njihove odmore i pauze, osnovne zakonske pojmove iz ove oblasti, karakteristike i specifičnosti analognih i digitalnih tahografa, kao i pravilno postupanje prilikom upotrebe tahografa.

U okviru ovog seminara vozači rešavaju ulazne i izlazne testove u cilju poboljšanja i proširenja znanja.

Kako ističu u AMSS, kjučni efekat obuke o ovoj temi je povećanje nivoa bezbednosti u saobraćaju. Profesionalni vozač treba da bude primer ostalima u pogledu bezbednog upravljanja vozilom i da im svojim odnosom i odgovornošću ukaže na pravilno ponašanje u saobraćaju.

Predavanje je sadržajem i formom prilagođeno da na direktan i jednostavan način pruži odgovore na najčešća pitanja i nejasnoće koje nastaju u praktičnom radu profesionalnih vozača, a odnose se na radno vremeposade vozača i upotrebu tahografa. Seminar je pripremljen u skladu sa iskustvima u realizaciji obuka vozača uz uvažavanje trenutnih zakonskih i tehničkih uslova rada profesionalnih vozača – navode u AMSS.

U okviru predavanja obrađuju se sledeće oblasti:

⦁ Osnovni zakonski okvir rada vozača;
⦁ Aktivnosti u radu vozača u skladu sa zakonskim ograničenjima;
⦁ Osnovni zakonski pojmovi neophodni za pravilno korišćenje vremena upravljanja vozilom, pauza i odmora;
⦁ Pravilna upotreba analognog i digitalnog tahografa;
⦁ Najčešće nedoumice i pitanja iz prakse i
⦁ Praktični primeri i zadaci za vežbu.

Slobodne termine i lokacije AMSS centara za obuku profesionalnih vozača širom Srbije možete proveriti na OVOM linku.

Više detalja možete pogledati i na sajtu cpc.rs, kao i Facebook stranici AMSS CMV – Centar za CPC obuku – kod 95, ili putem telefona +381 65 987 89 02.