Policija kontrolisala skoro 150.000 kamiona širom Evrope i ovo su rezultati!

Tokom poslednje kontrole Evropske mreže saobraćajne policije (ROADPOL) usmerene na komercijalna vozila, na evropskim putevima iz saobraćaja je zbog ozbiljnih prekršaja isključeno 1.230 vozila, jer su vozači prekršili zakonski period odmora ili vozila nisu bila ispravna. Kampanja je trajala od 8. do 14. maja u 28 zemalja. Provereno je 142.732 kamiona i 92.403 autobusa, a tokom ove kontrolne nedelje utvrđeno je 38.589 prekršaja, 34.270 kod kamiona i 4.319 kod autobusa. Prema ROADPOL podacima, stopa prekršaja iznosila je 24,01% za teretni saobraćaj i 4,67% za autobuse.

Za teretni saobraćaj to znači da je prekršaj utvrđen kod skoro svakog četvrtog kamiona, navodi se u ROADPOL saopštenju.

U poređenju sa istim periodom prošle godine, ukupna stopa prekršaja kod kamiona je porasla sa 23% na 24%. Ono što zabrinjava jeste stopa teških prekršaja – onih koji zahtevaju zaplenu kamiona i prekid putovanja. Ova stopa je porasla za 50% u odnosu na pre godinu dana. Dobra vest je da su prekršaji kod autobusa smanjeni, sa 7% na ispod 5%.

– Sve ovo pokazuje da teretni saobraćaj predstavlja veliki rizik za bezbednost na putevima i da je praćenje i dalje neophodno. Evropski policajci imaju veoma visok standard obuke u kontroli teškog saobraćaja – rekao je sekretar Operativne radne grupe ROADPOL-a Henk P. Jansen iz Holandske nacionalne policije.

Najčešći prekršaji kod kamioni bili su prekoračenje vremena vožnje, neadekvatno rukovanje, odnosno manipulacija tahografom, prekoračenje brzine, tehnički problemi (uključujući prekomernu težinu i neobezbeđen teret).

Kod autobusa je najviše prekršaja konstatovano u oblasti vezivanja pojaseva i korišćenja drugih sigurnosnih sistema, brzine, prekoračenja vremena vožnje i podešavanja tahografa, a registrovan je i određen broj slučajeva u kojima su dokumenata vozila bila neispravna.

Nepoštovanje pauza 

Čak 7.564 vozača, od kojih 7.365 kamiona i 199 autobusa, prekršili su važeće propise širom Evrope vozeći bez pravljenja obaveznih pauza duže nego što je zakonom dozvoljeno.

Upotreba tahografa 

Tokom kontrole je utvrđeno i da 1.986 puta tahografom nije rukovano na propisan način. Manipulacije digitalnim tahografima otkrivene su u 259 slučajeva. Jansen je upozorio da ovi prekršaji svake godine poprimaju sve veće razmere, podsetivši još jednom da razlog za ovu vrstu prevare može biti kontinuirani pritisak konkurencije u transportnoj industriji koja i dalje raste.

– Finansijske koristi za prevoznike mogu biti velike, ali su rizici po bezbednost na putevima veći. Naročito zbog umora vozača, može doći do sudara sa ozbiljnim posledicama, ne samo za samog vozača kamiona ili autobusa, već i za druge učesnike u saobraćaju – ukazao je Jansen.

Alkohol i droga

Otkriveno je i 173 vozača koji su učestvovali u drumskom saobraćaju pod dejstvom alkohola, kao i 26 vozača pod dejstvom droge.

Tehnički nedostaci 

U 2.695 slučajeva (2.556 kamiona, 139 autobusa) utvrđeni su ozbiljni tehnički nedostaci. Otkriveno je 736 kamiona (<12 tona), 331 kamion (> 12 tona) i 46 autobusa sa prekomernom težinom. Takođe je na 824 kamiona ustanovljeno da teret nije obezbeđen na zadovoljavajući način.

ROADPOL je najavio sledeću kontrolu kamiona i autobusa od 6. do 12. novembra.

Foto: facebook.com/roadpoleu