TOP 10 prevoznika u Srbiji po ostvarenim rezultatima u 2022. godini

Posle liste TOP 10 špeditera u Srbiji po ostvarenim rezultatima u 2022. godini, nastavljamo analizu sektora transporta i logistike koju objavljujemo u saradnji sa kompanijom CUBE Teamkoja se bavi analizama poslovnih podataka.

Kako su poslovali prevoznici?

Ukupan broj registrovanih firmi u delatnosti 4941 je 35.872, od kojih je aktivno 17.109. Od broja aktivnih preduzeća po pravnoj formi: d.o.o. (4.768 ili 27,9%), preduzetnici (12.279 i 71,8%), AD 8 i ostalo 54.

Prema analizi finansijskih izveštaja firmi koje su registrovane za  delatnost 4941 –Drumski prevoz tereta, ukupni poslovni prihodi za celu delatnost u 2022. godini iznosio je 399.117.304.000 dinara, uz  ostvareni profit od 15.202.269.000 dinara. U ovoj industriji je zaposleno 36.599 radnika.  

U poređenju sa 2021. godinom, kompanije su ostvarile veći promet, uz daleko veću dobit neko lane. Ukupni poslovni prihodi za celu delatnost su tada dostigli 326.402.146.000 dinara uz ukupni ostvareni profit od 8.287.261.000.

Kompanija BORA KEČIĆ-VANGABARITNI TRANSPORTI ostvarila je najveći profit, Centrosinergija ima najviše zaposlenih. Najstarija aktivna firma sa ovom šifrom delatnosti je Mlinoservis. 

U tabeli ispod pogledajte TOP 10 firmi po poslovnim prihodima, uz podatke o pravnoj formi, broju zaposlenih i ostvarenom neto rezultatu pojedinačno po kompanijama i ukupnoj sumi.

 

Pored procene kreditnog rizika, izveštavanja i usluga monitoringa, CUBE Team se bavi analizama poslovnih tržišta, trgovinskim izveštajima i praćenjem konkurencije. Osim za preduzeća u Srbiji, CUBE Team može obezbediti izveštaje o kompanijama iz sledećih zemalja: Crna Gora, Severna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Slovenija, Bugarska i Rumunija. U ponudi imaju i kreiranje baza potencijalnih korisnika logističkih, špediterskih, transportnih usluga sa više od 100 različitih kriterijuma.