U parkiranim cisternama 56 tona krijumčarene nafte

Tokom dubinske kontrole na teritoriji Beograda, carinici su 31. oktobra 2023. godine, u saradnji sa policijom i tržišnom inspekcijom, otkrili i zaplenili 56 tona krijumčarene nafte vredne gotovo 96.000 evra.

Kada su zatečeni tokom pretakanja nafte iz jedne cisterne u drugu, vozači su carinicima rekli da je reč o neakciznoj robi – antikorozivnom ulju, ali to nisu mogli ničim da potkrepe, jer nisu posedovali nikakvu dokumentaciju, ni o robi, ni o njenom poreklu.

Daljom zajedničkom kontrolom otkriveno je da se u još dve, od ukupno 15 cisterni parkiranih na istom parkingu nalazi nafta koja nije prošla mere carinskog nadzora.

Foto: Uprava carina

Cisterne sa krijumčarenom naftom su zajedno sa vozačima preuzeli u dalju nadležnost policija i tužilaštvo.

Izvor/foto: Uprava carina