Četvrta generacija FERCAM stipendista

Anastasija Perić, Janja Kozoderović, Martina Arsić, Mateja Čolić, Natalija Knežević, Nikola Purešić, Njegoš Bjelić, Ognjen Lukić i Maša Muratović novi su stipendisti kompanije FERCAM Beograd za školsku 2023/2024 godinu.

Italijanska transportno-logistička kompanija FERCAM i ove godine promoviše i sa ponosom predstavlja program stipendiranja najboljih studenata, kao i  četvrtu generaciju svojih stipendista.

Razgovarali smo sa predstavnicima kompanije FERCAM Beograd o novinama koju su uveli ove godine i o daljem razvoju sada već dobro poznatog programa stipendiaranja.

PL: Koje su to novine u ovogodišnjem programu stipendiranja?

– Kao što smo i najavili ranije, ove godine smo proširili stipendije, pored našeg matičnog Saobraćajnog fakulteta uključili smo i Ekonomski fakultet u Beogradu. Sa konstantnim rastom kompanije imamo potrebu i za drugim mladim kadrovima koji nisu saobraćajne struke. Sa velikim zadovoljstvom smo dodelili jednu stipendiju na Ekonomskom fakultetu kao i osam na Saobraćajnom- smer Logistika. Kao i svake godine do sada, interesovanje studenata je veliko i nije nam bilo ni mało lako da izaberemo najbolje.

PL: Koji su to bili kriterijumi pri odabiru studenata?

– Osnovni kriterijum je da je student redovno upisao četvrtu godinu i da mu je prosečna ocena iznad 8. Drugi kriterijum je da je zainteresovan da nakon studija započne radni odnos u oblasti transporta i logistike. Sve prijavljene na konkursu smo pozvali na intervju i sa svima detaljno porazgovarali o planovima nakon zavšetka. Ove godine su nam bili veoma važni i međuljudski odnosi, odnosno timski duh. To je nešto što nam je značajno i što negujemo u kompaniji od samog početka. Odabrani studenti sa Logistike su upravo to, kolege, prijatelji, jedan jak tim. Mislimo da će se lako uklopiti u FERCAM i zajedno sa nama formirati pobednički tim.

PL: Kakva je vaša saradnja sa fakultetima na Beogradskom univerzitetu?

– Saradnja je zaista odlična i drago nam je što se ona razvija iz godine u godinu. Imamo potpisane memorandume o saradnji sa Saobraćajnim i Ekonomskim fakultetom u Beogradu. Učestvujemo na njihovim događajima, ukljućeni smo u zajedničke projekte, stipendiramo najbolje studente, imamo gostujuća predavanja na fakultetu i zaista sjajnu saradnju sa profesorima. Hteli bismo da istaknemo saradnju sa profesorom Miloradom Kilibardom sa Saobraćajnog fakulteta koji je prepoznao našu inicijativu za stipendije i podržao nas od prvog dana. Zahvaljujući njemu i njegovim studentima ovaj program je zaživeo. Takođe se zahvaljujemo profesoru Slobodanu Aćimoviću sa Ekonomskog fakulteta koji nas je podstakao da razmislimo i proširimo program stipendiranja i na studente sa ekonomije, sto je razultiralo prvom saradnjom ove godine. Nadamo se da je ovo samo početak i da ćemo u narednim godinama prošiti broj stipendista.

PL: Koju su vam dalji planovi?

– Sledeće godine imamo mali jubilej, petu generaciju stipendista. Taj jubilej ćemo posebno da obeležimo najvećim brojem stipendija do sada i nadam se da ćemo uključiti u program još fakulteta sa Univerziteta u Beogradu. I dalje najveći broj akademaca dolazi sa Saobraćajnog kao našeg matičnog fakulteta i oni predstavljauju našu bazu, ali, takođe, želimo da privučemo najbolje studente iz oblasti finansija, marketinga, organizacionih nauka, HR-a, IT-a.

Najbolji ljudi, čine i grade najbolju kompaniju!